Fresta församling

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöksadress: FRESTA KYRKVÄG 2, 19454 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Församlingsinstruktion


Alla församlingar i Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Inte för att själva hitta på en tolkning av vad kristen tro är, den är gemensam för hela Svenska kyrkan och finns definierad i vår kyrkoordning, utan för att sättet att vara församling och bedriva verksamhet måste anpassas till den tid och plats man verkar i.

Ramen ges av Stockholm stift genom biskopen men innehållet har förtroendevalda, anställda och ideella i Fresta församling tagit fram. Trots det lite stela begreppet församlingsinstruktion vill det vara ett levande dokument som utgår från hur livet ser ut för oss i Fresta församling.

Utifrån det formuleras fem övergripande mål för hur församlingen ska vara och arbeta. Instruktionen inleds med vår gemensamma värdegrund, vilken är en förutsättning för att kunna nå våra mål.

Utöver församlingsinstruktionen, som du hittar som nedladdningsbar fil nedan, arbetar vi med dokumenten pastoralt program och organisationsplan.Har du tankar kring innehållet så tveka inte att höra av dig, i första hand till

Håkan Simonsson, kyrkoherde

Håkan Simonsson