Vuxen

Vi vill skapa mötesplatser för både gemenskap och fördjupning.

Några personer sitter och samtalar inomhus.

Lev och tro

Samtala om tro och liv. Lev & tro är en serie fristående träffar. Du kan delta en eller flera gånger.

Dopvatten hälls upp i dopfunt. Kannan är i silver.

Vuxendop och konfirmation

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas.

Dansare i blå fotssida kåpor. De har kannor av keramik i händerna. I bakgrunden altaret.

Dans i gudstjänst

Fresta kyrkodansare är en åldersblandad projektgrupp.

Andrum

Tema långsamhet. Tid för hela människan. 9 mars 10.00 - 16.30. Anmälan senast 3 mars.

Qigong övning i koret i kyrkan.

Qigong - förvalta din livsenergi

Onsdagar i Fresta kyrka.

Fresta Pop o Gospel

Välkommen till Pop o gospelkören!

Kartor och vandringsstöd

Här hittar du vandringsstöd, dvs karta och reflektionstexter mm för våra vandringar. Här finns också vår vandringskalender.

Konstvecka i Fresta

Lokala konstnärer ställer ut under allhelgonaveckan.

Föreläsningar & Programkvällar

Här hittar du programmet