Foto: Andreas Svegland

Vigselgudstjänst

Vigselgudstjänsten innehåller bön om Guds välsignelse

Olika sätt med samma kärna

Vigselgudstjänsten är den enda gudstjänst eller kyrkliga handling i Svenska kyrkan som också innehåller ett juridiskt bindande moment. Det som skiljer den kyrkliga vigseln från den borgerliga vigseln är att den förra just är en gudstjänst med bön och bibelläsning och bön om Guds välsignelse över vigselparet.

Vigselgudstjänstens yttre former kan skifta. Det kan vara ett stort frackbröllop med många gäster likaväl som ett enkelt bröllop med några få vittnen. Om man önskar är det också möjligt att fira mässa i samband med vigseln. Vigselparet har själva möjlighet att påverka hur de vill att deras vigsel ska vara genom att välja böner, texter och psalmer. Vill man ha någon speciell musik kan man prata med prästen eller musikern om det. Innehållet och innebörden av vigseln är dock detsamma oberoende av de yttre formerna.

Löftet

En vigselgudstjänst innehåller alltid bibelläsning och bön. Vigselparet svarar på frågorna och prästen leder bönen över ringarna. Löftena som paret ger varandra kan förestavas av prästen om man önskar det. Det går bra att själv formulera sina löften eller att använda de redan färdiga som finns i handboken. Vid ringväxlingen kan paret välja om båda byter vigselringar eller om en av dem vill bära vigselring. När vigselmomentet är avslutat tillkännager prästen att paret nu är makar. I svenskkyrklig tradition går blivande makar tillsammans in till altaret.

Uppför kyrkgången
Tillsammans uppför kyrkgången. Foto: Andreas Svegland