Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skötselavtal

Församlingen har genom beslut i kyrkofullmäktige åtagit sig att sköta gravplatser och plantera vår- och sommarblommor mm mot avgift som gravrättsinnehavaren betalar i förskott till församlingen.

Vi kan erbjuda ettårigt skötselavtal för 300 kronor som faktureras löpande, så länge man själv önskar. I skötseln ingår vårstädning, luckring i rabatt, putsning av växter, vattning samt avlägsnande av vissna blommor en gång/vecka.

Vi har även ett skötsel/ planteringsavtal som kostar 750 kronor/år. Man väljer om man vill betala via faktura per år eller upprätta ett avräkningskonto hos församlingen där man kan sätta in pengar för flera år. I detta avtal ingår vår- och sommarplantering samt en krans i samband med Alla helgons dag. Antalet plantor varierar för att passa respektive gravplats.

Skötselperioden är i normalfallet april/maj - september/oktober.