Foto: Mikael Hjelt/IKON

Skötselavtal

Gravrättsinnehavaren är enligt lag skyldig att sköta och hålla gravplatsen i ordnat skick. Om du inte själv vill eller kan sköta graven så kan du mot en avgift teckna ett skötselavtal med församlingen.

Skötsel av gravar

Den fråga som oftast återkommer handlar om hur skötseln på kyrkogården egentligen fungerar. Och svaret på frågan påminner om ett byggföretag, säg JM, som bygger bostadsrätter som folk köper.
När man väl köpt sin bostadsrätt så har inte JM rätt att ha en nyckel och bara ta sig in i lägenheten utan att först få ett ok.
Däremot har JM rätt att sköta om fasaden och av säkerhetsskäl eller ordningsskäl vidta åtgärder som också berör bostadsrätten.

På kyrkogården har alla gravplatser en gravrättsinnehavare, det kan vara fler till samma grav, som äger rätten och ansvaret för gravplatsen.
Församlingen får inte gå in och vidta åtgärder på gravplatsen om inte gravrättsinnehavaren tecknar ett skötselavtal med församlingen. Undantaget handlar om säkerhet och ordning.

Gravrättsinnehavaren behöver således så gräs, klippa gräs och resa samt ansvara för gravsten och plantera växter om man inte tecknar skötselavtal eller planteringsavtal med församlingen.
Församlingen kontrollerar dock att gravstenen står säkert och om så inte är fallet kan den behöva akut läggas ned och gravrättsinnehavaren kontaktas då för att vidta åtgärd. Församlingen sköter också alla allmänna ytor.

regelverket

Det regelverk som församlingen följer är begravningslagen och riktlinjer för begravningsplatser.
Fresta församling har liksom många församlingar runt om i landet velat sköta om alla gravar oavsett skötselavtal för att det ska vara fint. Det är tyvärr inte möjligt i takt med att församlingarna förväntas följa lagen och Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet värnar om det.

Skötselavtal och planteringsavtal kan man alltså teckna med församlingen och information om dessa finns här på hemsidan. Man är också välkommen att kontakta expeditionen för mer information.

Gravskötsel- och planteringsavtal 

 Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan Fresta församling och gravrättsinnehavarna. Gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravplatser (den yta som är definierad på gravkartan) i ordnat skick. Odla och klippa gräs etc. Fresta församling beskär träd och buskar, rensar ogräs och klipper gräs på de allmänna ytorna.

Fresta församling erbjuder idag 3 olika skötselavtal. Planteringsavtalet omfattar den yta på gravplatsen närmast gravstenen. Blomsterrabatt får anordnas där med samma bredd som sockeln 70–100 cm, gravstenens bredd 60–90 cm, och max 50 cm ut från sockeln.
För gravplatser utan förberedd blomsterrabatt, liggande gravstenar, gäller max 40 cm ut från sockeln.
Gravrättsinnehavarna får förstås plantera egna blommor även om man har skötselavtal, men dessa blommor ansvarar församlingen, av resurs- och kompetensskäl, inte för.

avtal i

Gravskötsel erbjuds för 300 kr/år. I avtalet ingår:

 • Vårstädning under april månad, luckring av rabatt, ogräsrensning, ta bort eventuella vinterdekorationer (kransar, ljung).
 • Klippning av häck.
 • Klippning av gräsyta under hela säsongen, i normalfallet 1 gång/vecka.
 • Mönsterkrattning av grusgravplats, i normalfallet 1 gång/vecka.
 • Kantklippa planteringsytan, i normalfallet 1 gång/vecka.
 • Ogräsrensning under maj-september.
 • Byte av jord sker minst en gång under perioden.
 • Fylla på nytt grus på grusgravar minst en gång under perioden.
 • Vattning. Vid torrare perioder sker vattning ett flertal gånger/veckan.
 • Avlägsnande av vissna snittblommor, i normalfallet 1 gång/vecka.

avtal ii

Gravskötsel med tillägget plantering av vår- och sommarblommor erbjuds för en avgift om 750 kr/år (man kan ej välja endast planteringsavtal).
I avtalet ingår:

 • Skötsel enligt ovan.
 • Plantering av penséer, sker ett par veckor in i april.
 • Innan midsommar kommer de penséer som finns i rabatterna att tas bort. Penséer räknas som en vårblomma och församlingen kan inte ansvara för dess välbefinnande under sommarmånaderna
 • Plantering av Isbegonia sker under juni, färdigt till midsommar.
 • Borttagning av sommarblommor, sker i slutet av september.
 • Borttagande av vissna kronblad på vår- och sommarblommorna, sker 1 gång/vecka.
 • Granristäckning och vinterkrans. Krans till Alla helgons dag.

avtal iii

Gravskötsel med tillägget plantering av perenner erbjuds för en avgift om 375 kr/år. Man tecknar ett 2-årsavatal för en avgift om 750 kr.
I avtalet ingår:

 • Skötsel enligt ovan.
 • Putsning av perenner.
 • Planteringsintervaller av perenner sker i april.
 • En krans till Alla helgons dag.

Man väljer om man vill betala via faktura per år eller upprätta ett avräkningskonto hos församlingen där man kan sätta in pengar för flera år.