Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skötselavtal

Gravskötsel- och planteringsavtal Fresta kyrkogård

 Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan Fresta församling och gravrättsinnehavarna. Gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravplatser (den yta som är definierad på gravkartan) i ordnat skick. Fresta församling beskär träd och buskar, rensar ogräs och klipper gräs på de allmänna ytorna.

Fresta församling erbjuder idag 3 olika skötselavtal. Planteringsavtalet omfattar den yta på gravplatsen närmast gravstenen. Blomsterrabatt får anordnas där med samma bredd som sockeln 70–100 cm, gravstenens bredd 60–90 cm, och max 50 cm ut från sockeln.
För gravplatser utan förberedd blomsterrabatt, liggande gravstenar, gäller max 40 cm ut från sockeln.
Gravrättsinnehavarna får förstås plantera egna blommor även om man har skötselavtal, men dessa blommor ansvarar församlingen, av resurs- och kompetensskäl, inte för.

Gravskötsel erbjuds för 300 kr/år. I avtalet ingår:

 • Vårstädning under april månad, luckring av rabatt, ogräsrensning, ta bort eventuella vinterdekorationer (kransar, ljung).
 • Klippning av häck.
 • Klippning av gräsyta under hela säsongen, i normalfallet 1 gång/vecka.
 • Mönsterkrattning av grusgravplats, i normalfallet 1 gång/vecka.
 • Kantklippa planteringsytan, i normalfallet 1 gång/vecka.
 • Ogräsrensning under maj-september.
 • Byte av jord sker minst en gång under perioden.
 • Fylla på nytt grus på grusgravar minst en gång under perioden.
 • Vattning. Vid torrare perioder sker vattning ett flertal gånger/veckan.
 • Avlägsnande av vissna snittblommor, i normalfallet 1 gång/vecka.

Gravskötsel med tillägget plantering av vår- och sommarblommor erbjuds för en avgift om 750 kr/år (man kan ej välja endast planteringsavtal).
I avtalet ingår:

 • Skötsel enligt ovan.
 • Plantering av penséer, sker ett par veckor in i april.
 • Innan midsommar kommer de penséer som finns i rabatterna att tas bort. Penséer räknas som en vårblomma och församlingen kan inte ansvara för dess välbefinnande under sommarmånaderna
 • Plantering av Isbegonia sker under juni, färdigt till midsommar.
 • Borttagning av sommarblommor, sker i slutet av september.
 • Borttagande av vissna kronblad på vår- och sommarblommorna, sker 1 gång/vecka.
 • Granristäckning och vinterkrans. Krans till Alla helgons dag.

Gravskötsel med tillägget plantering av perenner erbjuds för en avgift om 375 kr/år. Man tecknar ett 2-årsavatal för en avgift om 750 kr.
I avtalet ingår:

 • Skötsel enligt ovan.
 • Putsning av perenner.
 • Planteringsintervaller av perenner sker i april.
 • En krans till Alla helgons dag.

Man väljer om man vill betala via faktura per år eller upprätta ett avräkningskonto hos församlingen där man kan sätta in pengar för flera år.