Fyra sångare framför en kamera i kyrkan.
Foto: Mimmi Kilander

Gudstjänst

Just nu kallar vi inte samman till gudstjänst. Kyrkan är öppen och bemannad på tider du hittar i kalendern. På den här sidan är du tills vidare välkommen att ta del församlingens förinspelade andakter.

andakt

Välkommen till videoandakten. Den är omkring 8 minuter lång.

Låna psalmbok

Vill du sjunga med i psalmsången behöver du en psalmbok. Ibland är det annan musik. Vi  textar som regel inte sånger/psalmer av upphovsrättsliga skäl. 
Har du ingen psalmbok är du välkommen till Fresta församlingsgård för att låna med dig en hem.

Kollektvädjan

Kollekten kommer i skymundan under pandemin vilket försvårar för det arbete som är beroende av gåvor. Tack för att du uppmärksammar kollektändamålet! Vårt kollektnummer är Swish 123 41 612 53. Gåvor swishade 28 feb-29 feb går till Kyrkans SOS . Gåvor swishade övriga tider går till församlingens hjälpfond.