Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänst

En gudstjänst är alltid offentlig. Du är välkommen som du är. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla är kallade att delta och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.