Foto: Mimmi Kilander

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst i Fresta kyrka. Dock med vissa begränsningar. På denna sida hittar du ännu en tid några av tidigare inspelade andakter.