Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöks- och postadress: Fresta kyrkväg 2, 19454 Upplands Väsby Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare på Fresta kyrkogård

Vet du något om graven?
Församlingen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen att kontakta expeditionen. Har ni fått en sådan skylt beror det på att församlingen saknar en gravrättsinnehavare för gravplatsen och vi vill komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till de/dem som är gravsatta på platsen.

Gravanordningen tas bort
Får vi inte kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen. När gravrättstiden har löpt ut kommer då gravanordningen att tas bort efter en viss tid.

Skyltar har satts upp på följande gravplatser:

Sökning från och med 2018:
Nr 32
Nr 65-66
Nr 106-107
Nr 249-248
Nr 252-250
Nr 348-347
Nr 387
Nr 388
Nr 389
Nr 390
Nr 1129-1128
Nr 1131-1130
Nr 1194
Nr 1434-1435

Sökning från och med 2016:
Nr 1-2
Nr 3-4
Nr 5-6
Nr 39-40
Nr 41-42
Nr 45-46
Nr 51-52
Nr 59-60
Nr 61-62
Nr 69-70
Nr 76-77
Nr 104-105
Nr 108-110
Nr 122-123
Nr 152-153
Nr 173-174
Nr 175-176
Nr 191
Nr 232-233
Nr 238-239
Nr 260-262
Nr 263-264
Nr 273-274
Nr 279-280
Nr 281-282
Nr 300-301
Nr 306-307
Nr 310-311
Nr 326-327
Nr 349-350
Nr 352-353
Nr 354
Nr 360
Nr 362-363
Nr 364
Nr 367
Nr 370
Nr 371
Nr 425
Nr 1150-1151
Nr 1161-1162
Nr 1165-1166
Nr 1195
Nr 1199
Nr 1200
Nr 1201
Nr 1202
Nr 1205
Nr 1208
Nr 1212
Nr 1228
Nr 1236-1237
Nr 1274-1275
Nr 1280-1281
Nr 1286-1287
Nr 1306-1307
Nr 1318-1319
Nr 1374-1375
Nr 1378-1379
Nr 1380-1381
Nr 1388-1389
Nr 1446-1447
Nr 1450-1451
Nr 2022