Meny

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare på Fresta kyrkogård

Vet du något om graven?
Församlingen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen att kontakta expeditionen. Har ni fått en sådan skylt beror det på att församlingen saknar en gravrättsinnehavare för gravplatsen och vi vill komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till de/dem som är gravsatta på platsen.

Gravanordningen tas bort
Får vi inte kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen. När gravrättstiden har löpt ut kommer då gravanordningen att tas bort efter en viss tid.

Skyltar har satts upp på följande gravplatser:

Sökning från och med 2018:
Nr 32
Nr 65-66
Nr 106-107
Nr 249-248
Nr 252-250
Nr 348-347
Nr 387
Nr 388
Nr 389
Nr 390
Nr 1129-1128
Nr 1131-1130
Nr 1194
Nr 1434-1435