Foto: Mimmi Kilander

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare på Fresta kyrkogård

Vet du något om graven?

Församlingen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen att kontakta expeditionen. Har ni fått en sådan skylt beror det på att församlingen saknar en gravrättsinnehavare för gravplatsen och vi vill komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till de/dem som är gravsatta på platsen.

Gravanordningen tas bort

Får vi inte kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen. När gravrättstiden har löpt ut kommer då gravanordningen att tas bort efter en viss tid.

Skyltar har satts upp på följande gravplatser:

Sökning från och med 2018:
Nr 32
Nr 65-66
Nr 106-107
Nr 249-248
Nr 252-250
Nr 348-347
Nr 387
Nr 388
Nr 389
Nr 390
Nr 1129-1128
Nr 1131-1130
Nr 1194
Nr 1434-1435

Känner du till något om graven vänligen kontakta expeditionen.

Församlingsexpeditionen

Telefonväxeln är öppen helgfria vardagar  kl 10-12. 

För besök, vänligen ring eller mejla för överenskommelse då expeditionen tidvis är obemannad. Tel 08 594 105 20

Välkommen att kontakta oss för bokning av dop, vigsel eller begravning. Gärna i första hand via epost fresta.forsamling@svenskakyrkan.se
Till oss vänder du dig också med frågor gällande gravrätter, gravskötsel och liknande. För närvarande hyr vi inte ut våra lokaler. Har du andra frågor eller söker någon av medarbetarna hjälper vi dig gärna rätt. Kontaktuppgifter till medarbetarna hittar du t ex genom att klicka här

Telefon: 08-594 105 20
Epost: fresta.forsamling@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress:
Fresta kyrkväg 2 , 194 54 Upplands Väsby

Vid brådskande/akuta ärenden kan du vända dig till 
Staffan Eklund, kyrkoherde 08-594 105 21
Eller vid behov, till jourhavande präst på tel 112 (kl 17.00-06.00)