Foto: Maria Svensk

Leva vidare

När du förlorat någon

Leva vidare-samtal, eller sorgegrupp som det också kallas ibland, är ett erbjudande till dig som nyss har förlorat någon närstående. Tillsammans med präst och/eller diakon i församlingen träffas människor som är i liknande situation för att få möjlighet att prata om det som hänt, och att hjälpas åt i den sorgeprocess som man går igenom.

Senast 6 månader efter dödsfallet får närmast anhörig en inbjudan till en sådan samtalsgrupp. Också den som inte nås av en sådan direkt inbjudan kan vilja delta. Du kanske är vän, arbetskamrat eller på annat sätt är berörd av sorgen. Då kan du själv ta kontakt med församlingsexpeditionen som hjälper dig rätt.

Leva vidare-träffar erbjuds vanligtvis varje termin och gruppen följs åt under fem-sex träffar.

Föredrar du enskilt samtal finns även möjlighet till detta.