Foto: Mimmi Kilander

Frestakören

kören söker basar och tenorer

Kören söker basar och tenorer. Välkommen att kontakta körledaren Karin Krigsman Järnskoog tel 08- 594 105 34 eller karin.krigsman@svenskakyrkan.se