Foto: Mimmi Kilander

Frestakören

kören söker basar och tenorer

Kördag i Domkyrkan i Göteborg. 
Deltagarna informerades muntligt innan repetitionerna av kördagen ”Sjung till glädje” i Göteborgs domkyrka startade om att fotografering för Ikon skulle ske under dagen. De som inte ville vara med på bild uppmanades att kontakta arrangören och dessa fick information att hålla sig i den norra delen av kyrkan för att slippa kameran. Fotografen bar en tröja i stark färg så hon skulle synas tydligt.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kören söker basar och tenorer. Välkommen att kontakta körledaren Karin Krigsman Järnskoog tel 08- 594 105 34 eller karin.krigsman@svenskakyrkan.se

Karin Järnskoog

Karin Järnskoog

Fresta församling

Organist