Koltrast
Foto: TheOtherKev/Pixabay

Frestakören

Om Frestakören

Kören arbetar främst med den klassiska kyrkomusiken. Här finns gott om musikaliska utmaningar.

The Fresta choir

a short presentation in english