Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälpfonden

Fresta församlings hjälpfond kan ge stöd i akuta situationer

Vid akut ekonomiska bekymmer kan församlingen vara ett stöd med ett mindre ekonomisk bestånd. Fonden vänder sig till den som vistas och/eller bor i Fresta församling. Man kan få hjälp ur fonden som mest 3 gånger/år.

För ansökan ur fonden kontakta i första hand Hanne Stichel, präst.
I andra hand Håkan Simonsson, kyrkoherde.

Hanne Stichel

Hanne Stichel

Fresta församling

Präst

Håkan Simonsson

Håkan Simonsson

Fresta församling

Kyrkoherde