Foto: Magnus Aronsson

Hjälpfonden

Fresta församlings hjälpfond kan ge stöd i akuta situationer

Vid akut ekonomiska bekymmer kan församlingen vara ett stöd med ett mindre ekonomisk bestånd. Fonden vänder sig till den som vistas och/eller bor i Fresta församling. Man kan få hjälp ur fonden som mest 3 gånger/år.

För ansökan om hjälp ur fonden kontakta:

Hanne Stichel

Hanne Stichel

Fresta församling

Präst, Tillförordnad kyrkoherde