Foto: Magnus Aronsson

Hjälpfonden

Fresta församlings hjälpfond kan ge stöd i akuta situationer

Ett mindre bistånd

Vid akut ekonomiska bekymmer kan församlingen vara ett stöd med ett mindre ekonomisk bistånd. Fonden vänder sig till den som vistas och/eller bor i Fresta församling. Man kan få hjälp ur fonden som mest 3 gånger/år.

För ansökan om hjälp ur fonden kontakta: