Fresta Pop o Gospel

 

Kören Fresta Pop o Gospel leds från våren 2019 av Titti Hvenare. Kören samlar ett femtiotal glada sångare som övar på tisdagarkvällar. Kontakta körledaren om du vill vara med. Kontaktuppgift hittar du längre ner på sidan.

Fresta Pop o Gospel vänder sig till både körvana sångare och nybörjare. Det finns utmaningar för de körvana, som solopartier samt stämsång, och en nivå så att nybörjare ska kunna känna sig hemma. Man behöver inte kunna noter.

Kören sjunger på gudstjänster och konserter, ofta med kompgrupp. Kördagar och annat roligt förekommer också. 

Fler tenorer och basar till kören efterlyses!