Fresta Pop o Gospel

Pop o Gospelkören har av smittskyddsskäl begränsad och anpassad verksamhet sedan hösten 2020. Kören kan tillsvidare inte ta emot nya deltagare.

--------------------------------------------------------------------

Kören Fresta Pop o Gospel leds från våren 2019 av Titti Hvenare. Körens samlar ett femtiotal glada sångare som övar på tisdagar kl 19.00 - 20.30 i Bollstanäs församlingshem. 

Fresta Pop o Gospel vänder sig till både körvana sångare och nybörjare. Det finns utmaningar för de körvana, som solopartier samt stämsång, och en nivå så att nybörjare ska kunna känna sig hemma. Man behöver inte kunna noter.

Kören sjunger på gudstjänster och konserter, ofta med kompgrupp. Kördagar och annat roligt förekommer också. 

Fler tenorer och basar till kören efterlyses!

Titti Hvenare

Titti Hvenare

Fresta församling

Musikpedagog