Öppna förskolan

Kom och lek och ha roligt tillsammans i kyrkans öppna förskola i Bollstanäs församlingshem

januari 2022 meddelande

Församlingen har tolkat regeringens restriktioner per den 23 dec och 12 januari och beslutat flytta fram terminsstarten. I första hand till 9 februari. Håll dig uppdaterad i Facebookgruppen för förändringar med kort varsel. 
När vi så småningon öppnar igen vädjar vi till fortsatt gemensamt ansvarstagande:  Stanna hemma om du eller barnen är sjuka också vid milda symptom. Håll avstånd. Tvätta händer. 

------------------------------------------------------

På kyrkans öppna förskola kan barn tillsammans med sina vuxna träffas för att leka, sjunga, fika, umgås och lära känna varandra och kyrkan.

Tisdagar   under terminens första veckor ges kurs i spädbarnsmassage. 
Onsdagar    09.00-13.00
Fredagar      09.00-13.00   

 Vi samlas till sång- och andaktsstund vid 10.30   

Facebookgrupp
Öppna förskolan Fresta församling finns som Facebookgrupp. Du ansöker om att gå med i gruppen. Gruppen är offentlig vilket betyder att alla (även den som inte är inloggad på Facebook) kan se vilka som är medlemmar och vad som skrivs i gruppen. Endast gruppens medlemmar kan skriva i gruppen. 
Öppna förskolan Fresta församling på Facebook