Konserter

Musiken är viktig i Fresta församling. Vi har 6 st körer och firar ofta gudstjänst med mycket musik! Under pandemin blir det mest inspelat.