Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konserter

Musiken är viktig i Fresta församling. Vi har 6 st körer och firar ofta gudstjänst med mycket musik!