Foto: Mimmi Kilander

Fresta kyrka

Fresta kyrka är rest i en runstensrik trakt. Inte mindre än femton runstenar, hela eller i fragment, finns bevarade i murverket eller uppställda på kyrkogården. Den sedan 1600-talet kända Jarlabankestenen står vid den östra kyrkogårdsmuren.

vill du komma in i kyrkan

Fresta kyrka är tills vidare stängd då inte gudstjänst eller annan samling pågår. Vill du komma in i kyrkan under kontorstid så är du välkommen att söka upp personal i Församlingsgården eller på kyrkogården, vi hjälper dig gärna om möjligt.

Barockorgeln

Barockorgeln i Fresta kyrka är en av vårt lands allra värdefullaste historiska orglar. 

Koret

Kören gav namnet. Det hörs ju, Chorus.