Fjärdhundra församling

- en landsbygdsförsamling norr om Enköping

Från och med 15 juli 2021 får upp till 300 personer delta i inomhusevenemang, förutsatt att alla kan anvisas sittplatser med gott avstånd. Varje sällskap får vara max 8 personer.

Vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar kan vi erbjuda anvisad plats med tillräckligt avstånd enligt följande:
Simtuna kyrka 175 platser
Altuna kyrka 125 platser
Frösthults kyrka 50 platser
Torstuna kyrka 260 platser
Österunda kyrka 50 platser
Härnevi kyrka 50 platser

Respekten för liv och hälsa hålls högt och vi har ett gemensamt ansvar för att inte sprida smitta.

Håll i! Håll ut! Håll avstånd! Vi klarar detta!

Vi lägger ut bilder och händelser på sociala medier, välkommen att följa oss!

Instagram:   svkyfjardhundra

Facebook:   www.facebook.com/fjardhundraforsamling

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter!

Personuppgiftsansvarig i Fjärdhundra församling:
Kyrkorådet, ordf Ewa Elf

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn.

ur Psaltaren 145

Betala gärna med Swish!

Försäljning: 123-245 46 19

Kollekt: 123-056 45 18

Gåvor: 123-024 29 58

Skriv i meddelandefältet vad betalningen gäller!