Jarl Jergmar utnämnd till hedersprost

Nyhet Publicerad

Biskop Johan Dalman har utnämnt Jarl Jergmar till hedersprost i Strängnäs stift. Utnämningen är ett tecken på uppskattning för hans mångåriga pastorala insatser.

Jarl Jergmar utnämndes den 7 september 2017 till hedersprost i Strängnäs stift. Han blir prost honoris causa "För uppskattade emeritus-insatser i Strängnäs stift såväl inom ramen för en obruten följd pastorala förordnanden, som i kvalificerat engagemang i stiftets herdaminneskommitté och stiftshistoriska sällskap."

Hedersprost är en titel som biskopen kan dela ut till präster för förtjänstfulla insatser. Ofta handlar det om sådant som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Själva titeln innebär inget för yrkesutövningen utan är en ren hedersbevisning.

Det är biskopen som själv avgör vem som ska bli hedersprost. Det finns inget särskilt regelverk utan bygger på sedvana inom kyrkan.

 

Jarl Jergmar, född 1935, prästvigdes 1960 och har tidigare varit kyrkoherde i Svenska Olaus Petri församling och ambassadpredikant i Helsingfors. Jarl Jergmar gick i pension 2000. Han tjänstgör som vik komminister i Torshälla församling sedan 2015.

 


För mer information:
Fredrik Santell
biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

Biskop Johan Dalman har utsett Jarl Jergmar till hedersprost i Strängnäs stift. Det skedde i samband med Präst- och diakonmötet i Örebro. Här tillsammans med hustrun Barbro Jergmar, biskop Johan Dalman och Pernilla Parenmalm, kyrkoherde i Torshälla församling där Jarl Jergmar är vik komminister.