Foto: Magnus Aronson

Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.

Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv. Du får vara kille eller tjej, tjock eller smal, smart eller trög, homo eller hetero och troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmarna tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder idén:

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Följ oss också på sociala medier

Facebook via gilla-sidan: Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift

Instagram: skustrangnas