Vårt vänstift i England

Strängnäs stift har en vänstiftsrelation med Truro stift i The Church of England (som tillhör den anglikanska kyrkan) sedan 2002. Genom relationen vill stiften bland annat främja regelbundna besök mellan olika grupper på stifts och församlingsnivå.

Stiftet, med sin katedral i staden Truro, ligger i sydvästra England och innefattar hela Cornwall, en liten del av Devon och Isles of Scilly (som ligger ute i havet, väster om Land´s end).

I stiftet finns mer än 200 församlingar och fler än 300 kyrkor. Cornwall är en populär turistdestination. Havet präglar hela grevskapet både när det gäller klimatet (som är ovanligt milt) och ekonomin. Fiske, jordbruk och tenngruvor har tidigare varit viktiga men nu är Cornwalls ekonomi mycket beroende av turistnäringen.

Stiftet är indelat i två pastorala administrativa områden, så kallade prosterier (archdeaconries): Bodmin och Cornwall. De består tillsammans av 12 kontrakt. Biskop Philip Mounstephen är sedan 2018 stiftets 16:e biskop. Hans vision är: “to guide the mission and ministry of Anglicans across the diocese.” Den 12 januari 2019 installerades han högtidligen i Truro Cathedral, en ceremoni som biskop Johan deltog i.  

Stiftet är ett av 42 stift i Church of England. Trots att stiftet är ungt, det bildades 1876, så har den kristna tron funnits på platsen sedan 300-talet, 100 år innan det fanns en ärkebiskop i Canterbury. Cornwall hade sin egen biskop i S:t Germans ända fram till senare delen av 900-talet.  

Stiftets övergripande vision är “to Discover God’s Kingdom and Grow the Church’ with The Saints’ Way.” Det som kallas Helgonens väg har underrubriken “Mot en berättelse, teologi och strategi för stiftsuppdrag och verksamhet.” Läs mer här.

”Vår bön är helt enkelt denna: att vi blir en allt mer hoppfull, självsäker kyrka som söker Guds sinne, hjärta och vilja för Cornwall, för de samhällen han kallar oss att tjäna och för den bredare världen bortom dessa stränder.”  

Strängnäs stift och The Diocese of Truro har haft en formaliserad vänstiftsrelation sedan 2002. Nuvarande vänstiftsavtal skrevs under i samband med Präst och diakonmötet i Örebro 2017. 

Avtalet slår fast att stiften vill främja och fördjupa sin relation, bland annat genom:

  • Att dela erfarenheter om liv och identitet
  • Att stämma in i ömsesidig förbön för varandra och för världen
  • Att teologiskt diskutera vår gemensamma identitet som reformationskyrkor i den världsvida kyrkan
  • Att vilja arbeta för mission i en post-kristen kultur
  • Att utforska sätt att fördjupa kristet lärjungeskap och andlighet bland alla Guds folk
  • Att möjliggöra för ömsesidiga besök mellan olika grupper på stifts- och församlingsnivå