Foto: Magnus Aronson

Begravning

Som anhörig är man ofta i chocktillstånd när ett dödsfall inträffat. Ett genomgående råd är att vänta med att planera. Det finns tid att landa i det som hänt.

Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga – ibland svåra – situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje och i sorg.

Begravningen är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning.

Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.

Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Kontakta församlingen

Det bästa är om de anhöriga själva kontaktar församlingen och den präst man önskar ska förrätta begravningen. Då kan man boka datum för begravningsgudstjänsten tillsammans och anhöriga vet från början att man får den präst man önskar. Präst och tid för begravnings- gudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Sök församling

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet (förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman).

Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster i begravningar gratis som exempelvis präst och kyrkomusiker. 

Är du teckenspråkig?

Det finns möjlighet att boka begravning på teckenspråk och svenska parallellt. Kontakta daniel.keber@svenskakyrkan.se, 070- 340 59 87.

Läs mer om begravning


Begravningslagen

Från och med 1 maj 2012 är det vissa ändringar i Begravningslagen som beslutats av riksdagen. Bland annat blir länsstyrelsens tillsyn tydligare och man förtydligar begravningsombudens uppgift.

Dessutom har den längsta tillåtna tiden för att gravsätta eller kremera en avliden kortats till 1 månad från dödsfallet. Tidigare gällde två månader.