Församlingspedagog

OBS! Uppdaterade behörighetsregler för församlingspedagoger från och med hösten 2020

För att bli församlingspedagog behöver du en fackutbildning från universitet/högskola, eller en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola. 

Till detta kommer några stiftsförlagda utbildningsmoment.
Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Innan du kan påbörja församlingspedagogprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska du ha gjort åtta veckors praktik i församling samt deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar tillhöra.

obs. Strängnäs stift vill att du ska ha gått Kyrkans grundkurs innan du ska bli församlingspedagog. 

Fackutbildning
Behörighetsregler för församlingspedagoger har ändrats. För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2020

  • en lärarexamen omfattande lägst 180 hp eller
  • en högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180 hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller
  • en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller
  • arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola.

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart. Höstterminen 2019-vårterminen 2021 ges även en distansutbildning, se under Pastoralteologisk utbildning - församlingspedagog.

Behörighetsregler

Intresseanmälan

Det är viktigt att tidigt upprätta en personlig relation med stiftets rekryterare för att samtala om dina studier. Intresseanmälan

LÄS MER om de nya reglerna från 2020 på: 
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-forsamlingspedagog

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart.

Läs mer om behörighetsregler på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Viktiga datum

Kontakt på Strängnäs stift

Helena Åhlin , stiftspedagog
0152-234 74, helena.ahlin@svenskakyrkan.se