Församlingspedagog

Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret för mötet med barn och ungdomar är i centrum för församlingspedagogen.

OBS! Uppdaterade behörighetsregler för församlingspedagoger från och med hösten 2020

För att bli församlingspedagog behöver du en fackutbildning från universitet/högskola, eller en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola. 

Till detta kommer några stiftsförlagda utbildningsmoment.
Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Innan du kan påbörja församlingspedagogprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska du ha gjort åtta veckors praktik i församling samt deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar tillhöra.

Fackutbildning
Behörighetsregler för församlingspedagoger har ändrats. För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2020

  • en lärarexamen omfattande lägst 180 hp eller
  • en högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180 hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller
  • en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller
  • arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola.

Intresseanmälan

Det är viktigt att tidigt upprätta en personlig relation med stiftets rekryterare för att samtala om dina studier. Intresseanmälan

Läs mer om reglerna från 2020 på: 
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-forsamlingspedagog

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart, men finns även på halvfart.

Läs mer om behörighetsregler och utbildningsformer på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Läs mer om att arbeta som församlingspedagog

Viktiga datum

Tips

Vill du veta mer om Svenska kyrkans tro och liv finns Kyrkans grundkurs till exempel på Hagabergs folkhögskola. Läs mer om kursen här.

Mer information

För mer information om att utbilda sig till och arbeta som församlingspedagog, kontakta Helena Åhlin, stiftspedagog i Strängnäs stift.

Helena Åhlin
Telefon 0152-234 74
helena.ahlin@svenskakyrkan.se