Viktiga datum vid rekrytering

Antagningsprocess i Strängnäs stift

Du som vill söka en kyrklig profil - präst, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker - ska kontakta Strängnäs stift under din grundutbildning vid universitet, högskola eller folkhögskola.

Ansökan till antagningsprocessen för präst- och diakoner ska vara inkommen till stiftet senast 31 januari efter samråd med rekryteringsansvarig. 

Viktiga datum 2022

OBS! Den pågående pandemin gör att sena beslut kan påverka tid, plats mm. Vi ställer i första hand om till digitalt, istället för att ställa in.

Antagningsprocessen 2022

berör präst- och diakonaspiranter under antagning 2022

28 feb. Upptakt av antagningsprocessen, presentation mm (biskopsgården, Strängnäs).

7 maj. Förberedelse inför praktik, Maria Holmgren och Charlotte Bachelder medverkar (stiftskansliet, Strängnäs).

6 juni – 26 juni: Gruppraktik i Södertälje pastorat (OBS! Praktikstart tisdag 7 juni).

30-31 aug. Aspiranterna möter biskopen och antagningsgruppen i enskilda intervjuer på stiftsgården Stjärnholm.

12 sept. Besked lämnas av biskopen tillsammans med stiftsrekryteraren, biskopsgården.

Intygsdatum 2022

Vårterminen

Datum saknas ännu 

Höstterminen

Datum saknas ännu 

”Dag inför vigning” 2022:

25 mars, stiftskansliet Strängnäs

28 oktober,  stiftskansliet Strängnäs

Examens- och vigningsdatum 2022:

Prästexamen lördag 22 januari, stiftskansliet
Prästvigning söndag 23 januari, Strängnäs domkyrka

Sändningsmässa för nyexaminerade kyrkomusiker 2022:
15 januari, Strängnäs domkyrka 

Präst- och diakonexamen lördag 11 juni, stiftskansliet
Präst- och diakonvigning söndag 12 juni, Strängnäs domkyrka

Sändningsmässa för nyexaminerade församlingspedagoger och kyrkomusiker i juni 2022, Strängnäs domkyrka (datum meddelas senare)

Årliga biskopssamtal

Tid och datum för årliga samtal meddelas av Charlotte B/Maria H.
Samtalen sker digitalt 30 min/kandidat 

24 november (em), 28 november (em), 7 december (em)

 

Mötesplats mellan stift och student (MSS) 2022:

Var och en som är i behov av intyg ansvarar för att få ihop tillräckligt antal MSS-dagar (8-10 dagar). 

För dig som planerar att göra MSS under 2022
Hör av dig snarast till respektive rekryteringsansvarig om du har förhinder att delta i nedanstående ordinarie MSS-dagar under 2022 (god framförhållning krävs om du har behov av extra MSS-dagar!).

 ”Idealitet och församlingsbygge”, 30 mars – 1 april 2022 Stjärnholm
Huvudansvariga: Helena Åhlin och Maria Holmgren
Sista anmälningsdag: 25 februari

”Gudstjänst – enhet i mångfald”, 14 - 16 okt 2022 Stjärnholm
Huvudansvariga: Charlotte Bachelder och Maria Säfsten
Sista anmälningsdag: 12 september