Viktiga datum vid rekrytering

Antagningsprocess i Strängnäs stift

Du som vill söka en kyrklig profil - präst, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker - ska kontakta Strängnäs stift under din grundutbildning vid universitet, högskola eller folkhögskola.

Ansökan till antagningsprocessen för präst- och diakoner ska vara inkommen till stiftet senast 31 januari efter samråd med rekryteringsansvarig. 

Viktiga datum 2020 

Antagningsprocessen 2020

3 mars Test för präst- och diakonaspiranter, Stiftsgården Stjärnholm

4-5 mars  
Antagningskonferens på Stjärnholm 

19 mars        
Besked lämnas av biskopen, biskopsgården Strängnäs

28 maj – 18 juni 
Gruppraktik i Södertälje pastorat

19 aug          
Besked lämnas av biskopen, biskopsgården Strängnäs

Intygsdatum 2020

25 maj, stiftskansliet Strängnäs
30 november, stiftskansliet Strängnäs

”Dag inför vigning” 2020:

20 mars, stiftskansliet Strängnäs
20 november, stiftskansliet Strängnäs

Examens- och vigningsdatum 2020:

Prästexamen lördag18 januari, stiftskansliet Strängnäs
Prästvigning söndag 19 januari, Strängnäs domkyrka

Präst- och diakonexamen lördag 13 juni, stiftskansliet Strängnäs
Präst- och diakonvigning söndag 14 juni, Strängnäs domkyrka

årliga biskopssamtal

24 februari (kl. 13-15.30) samt 30 mars (kl. 10-14)
25 november

Mötesplats mellan stift och student (MSS) 2020:

24-26 april ”Medarbetarskap och ledarskap”, Stiftsgården Stjärnholm

(inställd: 3-5 september ”Stiftsfest - Strängnäs stift 900 år”, Strängnäs)

Nytt: 5-7 november, Stiftsgården Stjärnholm
”Kyrkan i Sverige då, nu och framtid” - Vi spårar kyrkans historia i Sverige och spanar över vart vi är på väg. Biskop emeritus Sven Thidevall medverkar och vi kommer även att besöka Stigtomta-Vrena församling där Henrik Rudsäter är kyrkoherde.
Charlotte Bachelder och Britt Norberg är huvudansvariga för dagarna. Vi återkommer med mer info och inbjudan i början av september (sista anmälningsdag är 1 oktober).

kyrkans grundkurs

prel 15 maj, besöksdag i Strängnäs