Foto: Robert Andersson

Färdplan för klimatet

Enligt planen ska Svenska kyrkan år 2030 vara klimatneutral och ha bidragit till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Kyrkostyrelsen antog ”Färdplan för klimatet” den 19 december 2019.

Färdplanen tar utgångspunkt i biskopsbrevet om klimatet, där biskoparna konstaterar att ”klimatkrisen sannolikt är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför”. Som kristna bidrar vi i klimatarbetet av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Färdplanen siktar mot tre effektmål som ska vara uppfyllda senast 2030. Svenska kyrkan ska:

- vara klimatneutral, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen.

- verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen.

- stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter.

För att nå effektmålen har det även formulerats etappmål. Hela Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan laddas ned som pdf här på svenska, och här på engelska.

Strängnäs stift ställer sig bakom färdplanens målsättningar och siktar på att stiftet, senast 2030, ska vara klimatneutralt. För att systematiskt och strukturerat arbeta med frågorna har stiftsstyrelsen beslutat att Strängnäs stiftskansli ska ansluta sig till Miljödiplomering – Svenska kyrkans miljöledningssystem. Läs mer om arbetet här.