Strängnäs stifts stiftelser

Nu finns det möjlighet för privatpersoner att söka bidrag ur Strängnäs stifts stiftelser. Ansökningar tas emot från den 1 september 2022 till 17 oktober 2022

 

Stiftelser att söka bidrag ur:

Stiftelsen för prästänkor, präster och prästbarn i Strängnäs stift
vänder sig till dig som är prästänka, pensionerad präst eller prästbarn och har en årsinkomst som understiger 193 200 kr och/eller en förmögenhet som understiger 241 500 kr. 
50 % av avkastningen från denna stiftelse får användas till bidrag.
Resterande 50 % ska tillfalla präster i aktiv tjänst när behov uppstår av särskilda åtgärder. Stiftsstyrelsen beslutar i varje enskilt fall.

Ansökningsblankett finns här nedan. Den går även att få på Strängnäs stiftskansli eller hos din hemförsamling. Du skickar ansökningsblankett och bilagor till Strängnäs stift.

 

Stiftelsen för studiestipendier i Strängnäs stift 
50 % av avkastningen kan sökas av prästbarn som:

  • studerar på eftergymnasial nivå och är barn till präst som verkat inom Strängnäs stift, samt inte fyllt 30 år.
     Resterande 50 % av avkastningen kan du som:
  • inte är prästbarn, studerar på eftergymnasial nivå, inte har fyllt 30 år och har genomgått gymnasieutbildning vid någon skola inom Strängnäs stift söka. 
    Du får inte ha ett kapital som överstiger 72 450 kr eller en avkastning från kapital som överstiger 3 000 kr.

Du ansöker genom att skicka in ansökningsblankett och bilagor till Strängnäs stift. Ansökningsblankett och information om sökandet finns här nedan. 

 

Stiftelsen för behövande i Strängnäs stift
​Ur Stiftelsen för behövande i Strängnäs stift utdelas medel till behövande personer i stiftet. Blankett och information skickas i början av september till alla församlingar samt präster och diakoner i stiftet.

Församlingen/pastoratet föreslår högst tre bidragsmottagare och prioriterar ansökningarna skriftligt. Besked om beslut skickas till församlingen, adresserat till den präst/diakon eller annan kontaktperson som angavs när ansökningarna skickades in. Församlingen får uppgift om vilka som beviljats, med vilken summa, samt vilka som inte beviljats.

Obs! Besked lämnas endast till församlingen som sedan väljer hur ni meddelar de sökande. Sökande som kontaktar stiftskansliet för besked om bidrag hänvisas att söka besked från den person som hjälpt dem med ansökan.

​Information och ansökningsblanketter skickas till stiftets församlingar och pastorat via e-post.

 

Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

 

Ansökan Stiftelsen för prästänkor, präster och prästbarn 2022

Information Stiftelsen för prästänkor, präster och prästbarn 2022

Ansökan Stiftelsen för studiestipendier 2022 med information