Klasar av röda rönnbär.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Strängnäs stifts stiftelser

I höst kommer det att finnas möjlighet för privatpersoner att söka bidrag ur Strängnäs stifts stiftelser. Ansökningar tas emot från den 1 september 2024 t.o.m. 14 oktober 2024

Stiftelser att söka bidrag ur (denna sida uppdateras i augusti 2024):

Stiftelsen för prästänkor, präster och prästbarn i Strängnäs stift

____________________________

Stiftelsen för studiestipendier i Strängnäs stift 

____________________________

Stiftelsen för behövande i Strängnäs stift

Information och ansökningsblanketter skickas till stiftets församlingar och pastorat via e-post i början av september.

Vi tar inte emot ansökningar via e-post.