Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon:+46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jul

Under julen firar vi att Gud blev människa. Budskapet om att Gud levt ett allt igenom mänskligt liv är en grundpelare i kristen tro.

Att Gud kommit till världen gör att vi kan lita på att Gud känner människan. Kristen tro har en gudsbild som talar om Gud på två olika sätt samtidigt. Dels som oändligt stor, andlig och omöjlig för människan att uppfatta. Dels som påtaglig, kroppslig och vardaglig.

"Var inte rädda"
I bibelns berättelse om natten då Jesus föds i Betlehem finns ett gemensamt bud till mänskligheten. Var inte rädda! Så sjunger änglarna i julnatten till alla de människor som finns med i berättelsen.  För de är rädda. Det börjar hos Maria som blir förskräckt över uppdraget hon får, att vänta och föda ett barn. Och Josef blev lika förskräckt. Och när barnet var fött i Betlehem och änglarna visar sig för herdarna i den mörka natten, då blev de också rädda. När sedan de vise männen följer stjärnan till Jerusalem och frågar kung Herodes efter den nyfödde konungen, då blir Herodes rädd i all sin makt.

När livet överraskar och inte blir som vi tänkt - då blir vi människor rädda. Men när barnet föds i Betlehem blir Gud en av oss. Och när han växer upp fortsätter han att se människan. Han möter den som är i nöd, han ger meningen tillbaka, han ställer ingen vid sidan av.

Ur julevangeliet

" I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. men ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."

Lukasevangeliet 2:1-20