Meny

Personal

Medarbetare Strängnäs stiftskansli

Birgit Ahlgren

Strängnäs stift

Flykting- och integrationsarbete, Migrationskonsulent

Mer om Birgit Ahlgren

Vikarierande Flyktinghandläggare

Erika  Alatalo

Erika Alatalo

Strängnäs stift

Stiftskamrer

Mer om Erika Alatalo

Ekonomiansvarig, Controller, GAS Införanderesurs Ekonomi.

Pia Andersson

Pia Andersson

Strängnäs stift

Kommunikatör

Mer om Pia Andersson

Webb och intranät. Grafisk profil och formgivning.

Miriam  Arrebäck

Miriam Arrebäck

Strängnäs stift

Pressekreterare, Kommunikatör

Mer om Miriam Arrebäck

Pressmeddelande, webb, mediakontakter, omvärldsbevakning, stiftssida i Kyrkans tidning, redaktör Portalen

Charlotte Bachelder

Charlotte Bachelder

Strängnäs stift

Stiftsadjunkt

Emilia Bergius

Emilia Bergius

Strängnäs stift

Miljö- och hållbarhetssamordnare, Klimathandläggare, Handläggare

Inger Berglund

Inger Berglund

Strängnäs stift

Administratör, Domkapitlet, Efterträdarval

Josefine Bertilsson

Josefine Bertilsson

Strängnäs stift

Handläggare för migrationsfrågor och hållbar utveckling

Mer om Josefine Bertilsson

Föräldraledig from april 2020. Vikarie är: Birgit Ahlgren

Josefin Bredberg

Josefin Bredberg

Strängnäs stift

Stiftsgården Stjärnholm, Sekreterare/assistent

Mer om Josefin Bredberg

Stiftelsen Stjärnholm. Föräldraledig från 16/8 2019. Vikarie är Josefine Zeilon.

Daniel Brodén

Daniel Brodén

Strängnäs stift

Pedagog, Svenska kyrkans unga

Göran Broås

Strängnäs stift

vikarierande stiftsjurist

Anders Burman

Anders Burman

Strängnäs stift

Diakon, Stiftsgårdschef

Gun Carlzon

Gun Carlzon

Strängnäs stift

Stiftspedagog, Teckenspråkigt arbete

Johan Dalman

Johan Dalman

Strängnäs stift

Biskop

Jan Eckerdal

Jan Eckerdal

Strängnäs stift

Stiftsadjunkt

Jessica Engström

Jessica Engström

Strängnäs stift

Registrator

Mer om Jessica Engström

Diarieföring, arkiv, stiftsstyrelsen och valansvarig.

Anne Falk

Anne Falk

Strängnäs stift

Utredningssekreterare

Kajsa Flygt Jonsson

Kajsa Flygt Jonsson

Strängnäs stift

Handläggare för organisation-, ledarskap- och arbetsmiljöfrågor

Pernilla Folebo

Pernilla Folebo

Strängnäs stift

Diakon, Teckenspråkigt arbete

Mer om Pernilla Folebo

Diakonala uppgifter inom stiftets teckenspråkiga verksamhet.

Dag Forssblad

Dag Forssblad

Strängnäs stift

Stiftsantikvarie