Vänstift och vänförsamlingar

Strängnäs stift har för tillfället fem vänstift: Tunsberg i Norge, Tammerfors i Finland, Truro i Cornwall, Storbritannien, Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet (ELCJHL) samt Bukoba i Tanzania

Besök, förbön, utbytes- och lärandeprojekt har stärkt vänskapsbanden under åren. Kontakterna utåt hjälper oss också att uppfatta stiftet som en del av den världsvida kyrkan.

Vänstiftsavtalet är tidsbegränsad och utvärderas mot slutet av perioden.

Vänförsamlingar

Några av stiftets församlingar har även egna vänförsamlingar.

Sibbo, Finland och Maruko, Tanzania (Kumla pastorat)
Bolderaja, Lettland (Salems församling)
Elva, Estland och Kyamutwara, Tanzania (Hallsbergs församling)
Jaunpils, Lettland och St. Dennis, England (Viby församling)
Puze, Lettland (Askers-Lännäs församling)
Zaube, Lettland (Järna-Vårdinge pastorat)

Stiftets internationella sekreterare är Anne Falk
anne.falk@svenskakyrkan.se telefon 0152-234 12.

På väg ut på äventyr i den världsvida kyrkan

I september ger sig Madelene Stavehaug, 22 år från Eskilstuna, ut på ett av sitt livs äventyr.