Konfirmation på Stiftsgården Stjärnholm
Foto: Magnus Aronson

Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig. Alla är välkomna att vara med i konfirmandundervisningen i Svenska kyrkan. Det viktiga är att du är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för just dig.

Du behöver alltså inte vara döpt för att vara med under konfirmandundervisningen. Men eftersom konfirmationen i sig betyder att du bekräftar ditt dop och säger ja till kristen tro så förutsätts det att du blir döpt innan du konfirmeras.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror.

Ordet konfirmation kommer från latinets confirmare och betyder bekräftelse.

Du får konfirmera dig från det året du fyller 15 år. De flesta påbörjar konfirmationen när de går i årskurs 8.

Kontakta din hemförsamling så får du veta hur du kan konfirmera dig. Konfirmation i Stiftets alla församlingar
(klicka och hitta din församling)

Konfirmationsläger på Stiftsgården Stjärnholm...

...har en lång och härlig historik. Nu kör vi!

https://stjarnholm.se/ungdom-konfirmand/konfirmation

För information om konfirmationsläger kontakta
kaplan Magdalena Johansson magdalena.johansson@svenskakyrkan.se 0152-234 29 eller pedagog Cecilia Sundkvist cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se 0152-234 86

Är du teckenspråkig?

Kontakta Gun Carlzon
sms: 070-644 68 69
eller mejla: gun.carlsson@svenskakyrkan.se