Foto: Magnus Aronson

Dop

Många tror att dopet är en namngivningsceremoni. Men dopet är så mycket mer där personen genom dopgudstjänsten välkomnas in i Svenska kyrkan och den lokala församlingen.

Med dopet hör man hemma i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus. Man välkomnas in i Svenska kyrkan och den lokala församlingen.

Så gör du om du vill att ditt barn ska döpas

Du som vill att ditt barn ska bli döpt tar kontakt med din hemförsamling och bokar tid för dop och dopsamtal med prästen. Det går också bra att ha dopet i en annan församling än din hemförsamling. Då kontaktar du den församling där dopet ska äga rum. Här kan du söka alla Svenska kyrkans församlingar.

Medlem i Svenska kyrkan

Den som döps blir en del av Guds familj och kyrkan i världen och därmed också medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar som vill avvakta med dop kan anmäla att barnet ändå ska tillhöra Svenska kyrkan. Vid 18 år får barnet som vuxen själv ta ställning till dop och medlemskap.

Dop kostar inget

Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Ofta kan församlingen låna ut dopklänning och lokal för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt.  Fråga om det i samband med bokningen i församlingen.

Man kan döpas oavsett ålder

I vårt land är barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Kontakta din hemförsamling eller läs på www.svenskakyrkan.se så får du veta mer

Är du teckenspråkig?

Kontakta Gun Carlsson, 0152-234 91
mobi/sms: 070-644 68 69

Läs mer om dopet