Monikielinen kirkko / flerspråkig kyrka

Monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat jo kirkossamme. Eri kulttuuritaustaisten ja erikielisten ihmisten kohtaaminen rikastuttavat yhteiskuntaa ja kirkkoa.

Seurakuntamme ovat jo nyt kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisia. Monet seurakunnat ovat nähneet, kuinka monikielisyys ja monikulttuurisuus avaavat kirkolle uusia kehittymismahdollisuuksia.

Moninaisuus on todellisuutta Ruotsin kirkossa, se on todellisuutta niin yksittäisille jäsenille kuin koko kirkon yhteydelle. Uusia ajatuksia ja perinteitä kohdattaessa ihmisten välinen yhteys kasvaa ja toiminta kehittyy.

Usko omalla kielelläsi

Ruotsin kirkko on olemassa kaikkia varten. Ruotsin kirkko haluaa luoda ihmisille mahdollisuuksia pitää jumalanpalveluksia ja harjoittaa kristillistä uskoa omalla kielellä.

Jotta kirkkomme on avoin kaikille, täytyy informaatiota olla esillä myös muilla kielillä kuin ruotsiksi. Myös elämän kriiseissä on oltava mahdollisuus saada tukea omalla kielellä. 

Demokratia ja avoimuus ovat tärkeitä kirkolle. Eri kielet, kulttuuritaustat ja kansallisuudet ovat itsestään selvä osa kokonaisuutta. 

Strängnäsin hiippakunta

Strängnäsin hiippakunnassa kirkon monikielistä työtä ovat erityisesti työ viittomakielellä sekä työ ruotsinsuomalaisten keskuudessa.

Ruotsinsuomalainen työ

Tänä päivänä on Strängnäsin hiippakunnassa Tilastollisen keskustoimiston (SCB) mukaan yhteensä runsaat 46 000 henkilöä, jotka ovat ensimmäisen tai toisen polven ruotsinsuomalaisia. Suurimmat ruotsinsuomalais-paikkakunnat ovat Eskilstuna, Södertälje ja Örebro.

Jo vanhastaan ovat suomenkieliset, niin yksittäiset henkilöt kuin ryhmät, kuuluneet Södermanlandin ja Närken väestöön. Mutta vasta 1960- ja 1970 – luvuilla luotiin maallikkoliike, joka vielä nykyäänkin rikastuttaa seurakuntaelämää hiippakunnassa.

Strängnäsin hiippakunta toimii näin, jotta ruotsinsuomalainen työ kehittyy

Tärkeimmät alueet ovat
- nostaa ruotsinsuomalainen työ esiin, vakiinnuttaa se ja luoda sille toimivia rakenteita
- rekrytoida suomen- ja kaksikielistä henkilökuntaa
-tukea ruotsinsuomalaista työtä järjestämällä työntekijöille ja vapaaehtoisille opintopäiviä ja muita koulutushankkeita 
-tehdä tiettyjä tehtäviä seurakunnissa, joissa ei ole omia ruotsinsuomalaisia työntekijöitä
- hoitaa laajempia tehtäviä, kuten toimia palvelevan puhelimen yhdyslinkkinä, informoida, ylläpitää kontakteja muihin hiippakuntiin ja kansalliseen tasoon ym. 

Työn kokonaispäämääränä on tukea ja vahvistaa prosessia, jossa ruotsinsuomalainen työ lasketaan mukaan kokonaisuuteen. Tarkoituksena on, että enemmistö ja vähemmistö kohtaavat, rikastuttavat toisiaan kokemuksillaan ja huomaavat, että kaikkien panos on tärkeä kokonaisuudelle.