Kyrkomusiker

Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk spännvidd.

Att bli kyrkomusiker

Musiken har en viktig roll i Svenska kyrkan. Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk spännvidd. Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers arbetsuppgifter. Som kyrkomusiker har du möjlighet att undervisa, utforma konserter och musikgudstjänster och att arbeta med körer och instrumentalmusik.

Som kyrkomusiker har du kontakt med människor i livets alla skeden. Du förvaltar ett rikt kulturarv tillsammans med modern och nyskapande musik. Orgeln är kyrkomusikerns främsta uttrycksmedel, men det finns utrymme för en mångfald av musikaliska uttryck.

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: 
* fackutbildning i kyrkomusik
* stiftsförlagda utbildningsmoment 
* pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker

Vägen till att bli kyrkomusiker kan se olika ut, beroende på vad du har för erfarenhet och bakgrund och vilken typ av kyrkomusikertjänst du är intresserad av. Musik är ett hantverk som tar tid och ofta startar piano- och orgelundervisning i unga år. Många växlar också om till kyrkomusiken från en annan musikerprofession.

Musikalisk grundutbildning

För att bli kyrkomusiker behöver du en grundutbildning från en folkhögskola eller en musikhögskola. 

Den nivå du tar din kyrkomusikaliska fackexamen på blir avgörande för din nivå av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, som ges på nivåerna A, B och C. 
Nivå C motsvarar det som tidigare kallades för kantorsexamen och nivå B och A är organistexamen.

Läs mer om att utbilda sig till kyrkomusiker på Svenska kyrkans utbildningsinstituts (SKUI) webbplats. https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-kyrkomusiker

Kontaktuppgifter till folkhögskolor: 
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/fackutbildning-vid-folkhogskolahttps://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/fackutbildning-vid-folkhogskola

Kontaktuppgifter till musikhögskolor:
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/fackutbildning-vid-musikhogskola/hogskola-

Praktik och Mötesplats stift och student (MSS)

I förberedelserna för att bli kyrkomusiker i Strängnäs stift ingår också åtta veckors församlingsförlagd praktik och att genomföra åtta-tio kursdagar, så kallade Mötesplats Stift och Student (MSS), tillsammans med andra blivande kyrkoarbetare inom profilyrkena.

Tips

Vill du veta om svenska kyrkans tro och liv finns kyrkans grundkurs t.ex. på Hagabergs folkhögskola. Läs mer om grundkursen här.  

---

Viktiga datum

Stiftsanmälan (pdf) kyrkomusiker 

---

Mer information

För mer information om att utbilda sig till och att arbeta som kyrkomusiker, kontakta Maria Säfsten, stiftsmusiker i Strängnäs stift.

Maria Säfsten
Telefon 0152-234 55
maria.safsten@svenskakyrkan.se