Internationellt

Evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet är ett viktigt skäl för att Svenska kyrkans arbete inte stannar vid Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap.

Nytt nyhetsbrev – Cum Pane

Det kommer från oss i Strängnäs stift som arbetar med internationella relationer, som realiseras genom Act Svenska kyrkan, genom utbytesprojektet Ung i Världsvida kyrkan och genom våra Vänstiftsrelationer.Cum Pane betyder "med bröd" och får här symbolisera att vi har del i den gemensamma brödsbrytelsen i den världsvida kyrkan. Cum Pane kommer ut två gånger per år, i början av maj och i slutet av november. Häng med!
Beställ nyhetsbrevet till din epost här

Svenska kyrkans internationella arbete blir Act

Nytt namn samma viktiga arbete

Act Svenska kyrkan

Kyrkan är världsvid och närvarande både globalt och lokalt. Genom Act Svenska kyrkan arbete arbetar vi för snabb katastrofhjälp, långsiktig och hållbar utveckling, påverkansarbete och kamp för mänskliga rättigheter.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns på drygt 40 platser i cirka 25 länder runt om i världen. Vårt uppdrag är att finnas till för utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk. Svenska kyrkan har följt svenska sjömän och resenärer ut i världen i över 400 år.

Vänstift och vänförsamlingar

Strängnäs stift har för tillfället fem vänstift: Tunsberg i Norge, Tammerfors i Finland, Truro i Cornwall, Storbritannien, Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet (ELCJHL) samt Bukoba i Tanzania