Andra utbildare

Om du inte hittar din kurs bland Strängnäs stifts utbud kanske den finns hos någon av nedanstående arrangörer.

Företagsuniversitetet
Ekonomi, HR, IT, juridik, kommunikation, nya medier, ledarskap och projekt, marknadsföring

Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation 
Ledarskapsutveckling, arbetsgivarfrågor, begravnings- och kyrkogårdsfrågor

Sensus 
T ex mänskliga rättigheter, tro och religion

Hela människan
Kurser kopplade till diakonalt arbete.

Centrum för religionsdialog

Ersta Sköndal högskola 

Hagabergs folkhögskola

Ideellt Forum

Sigtuna folkhögskola

Sigtunastiftelsen

Sveriges Kristna Råd

Örebro Teologiska Högskola

Fjellstedtska skolan

Teologiska högskolan i Stockholm

Teologiska institutionen

Berghs school of communikation
Kommunikation, grafiskformgivning, copy, marknadsföring mm

Sveriges kommunikatörer

Batteri
Design, publishing, webb

Moderskeppet 
webbaserade kurser och utbildningar

Lär dig mer i Svenska kyrkans utbildningsportal

Som medarbetare i Svenska kyrkan kan du höja din kompetens utan att det behöver vara krångligt, dyrt eller tidsödande. I utbildningsportalen finns utbildningar, manualer och andra hjälpmedel som underlättar vardagen. Tipsar särskilt om ”Ny på jobbet”.
https://utbildningsportalen.
svenskakyrkan.se