Så ser vänstiften på sin relation till oss

Strängnäs vänstift svarar på fem enkätfrågor

1.     Vad innebär det för er att ha vänstift?

2.     Hur många har ni?

3.     Hur ser ni på kontakten med Sverige – vad vill ni hjälpa oss med?

4.     Vad tycker ni att kontakten med oss ger er?

5.     Vad ber ni för när ni ber för Strängnäs stift?

 

Bukoba, Tanzania

1. Att vi är i kommunion. Vi behöver vara i gemenskap som ett folk. Lära av varandra.

2. Vi har en form av vän kontakt med lutherska kyrkan i New York och vi planerar faktiskt att också etablera den här typen av konatakter med kyrkan i Rwanda.

3. Kanske länka människor med kyrkan – kanske särskilt unga. Vi ser också att vi kan ha ett utbyte vad gäller musik och sätt att utveckla gudstjänst och mässa. Kanske att ni också har något att lära av vårat sätt att hjälpa människor till självhjälp genom tex mikrolån.

4. Inspiration! Er erfarenhet av att vara kyrka är viktig för oss. Vi är också intresserade av att lära av er vad gäller moderna kommunikationsmedel och sätt att nå ut. Ja det går säkert att hitta många saker.

5. Vi kommer fråga er vad ni vill att vi ska be för.

 

Tunsberg, Norge

1. För oss innebär vänstift å ha en nära och ömsesidig kontakt med ett stift i vårt grannland. Det är kort väg och många gemensamma intressen och utmaningar.

2. Vi har 3 vänstift. Det er i Sverige, Litauen och Egypten.

3. Vi tänker att vänstift hjälper varandra, och diskuterar teologiska och praktiska utmaningar för att vara kyrka i Norden. Bygga kompetens och utbyta erfarenheter.

4. Kontakten med Strängnäs är en frisk fläkt från öst. Vi inspireras av biskop Johan och andra goda medarbetare och har många goda möten.

5. Vi ber för biskopen och kyrkans medarbetare i Strängnäs, och för bröder och systrar i vänstiften. Vi ber om kraft, mod och tillväxt i kyrkans arbete både hos er och här hemma.

 

 

Tammerfors, Finland

1. Det är viktigt med vänstift från olika kristna kyrkor. Levande relationer mellan vänstiften hjälper oss alla komma ihåg att Kristi kropp är en. I Tammerfors gläder vi oss speciellt över den långa och varma förbindelsen med Strängnäs stift. Under åren har många församlingar och individer – både anställda och lekmän – fått lära känna varandra och också tillägnat sig nya tankar och idéer.

2. Vi har fyra vänstift: Strängnäs i Sverige, Manchester i England, Östra Stiftet i Namibia och Delaware-Maryland i USA.

3. Finland har en lång historia tillsammans med Sverige. På något sätt är Finska kyrkan skottet av Svenska kyrkan, även om kyrkornas inre utveckling har varit olik under senaste tvåhundra år. Vi kan samarbeta väl, till exempel i frågor som finns i vår gemensamma överenskommelse från hösten 2017. Även om språket fortfarande är någon slags barriär här – idealt borde vi använda bara officiella språk av våra länder. Ni är hjärtligt välkomna hos oss!

4. Vänskap på alla nivåer är allra viktigast. Vi är väldigt tacksamma för underbar gästvänlighet, diskussioner samt delande av idéer och tankar.

5. Vi ber för biskopen och stiftets församlingar, samt anställda och lekmän. Om det händer något speciellt då ber vi för alla som är drabbade.

Truro stift i Cornwall, Storbritannien

 

1. Det känns bra att veta att vi inte är ensamma, många kristna i värden delar samma förutsättningar som vi och lever med en blandning av glädje och sorg, hopp och svårigheter i sin tro. Nu när vi närmar oss Brexit (vilket nästan alla här tycker är en väldigt tråkig utveckling) så blir våra kontakter med Europa ännu viktigare.

 

2. Just nu bara Strängnäs. Vi hade tidigare vänstift i Sydafrika och letar nu efter en ny kontakt i ett utvecklingsland.  

 

3. Vi känner att vi står väldigt nära varandra på många sätt, inte minst vad gäller sekulariseringen. Vi är samtidigt medvetna om att Svenska kyrkan har mycket större ekonomiska resurser än vad vi har och att den inkomst ni får från er kyrkoavgift (detta fungerar väldigt annorlunda i England) gör det möjligt för er att anställa fler och där med erbjuda era medlemmar mycket mer än vad vi kan göra. Samtidigt har vi väldigt mycket erfarenhet av att ta tillvara och använda volontärer. Utan volontär arbetskraft skulle vår kyrka kollapsa. Många av våra präster och nästan alla andra som jobbar i församlingarna gör det helt ideellt. Vi har också lång erfarenhet, särskilt på andra platser i England, av att jobba i en mångkulturell miljö med människor av annan religion, något som jag vet också har blivit en väldigt stor fråga också för er under de senaste åren.

 

4. Teologiskt så har våra två kyrkor en gemensam historia. Vi är reformationskyrkor som bevarat delar av katolsk tro och ordning. Att få diskutera detta har varit ömsesidigt berikande. Ni har många fantastiska resurser, särskilt för kristendomsundervisning och konfirmation som vi skulle värdesätta högt om de kunde översättas till engelska! Ni har också get oss exempel på vad det innebär att vara en tjänande kyrka genom ert sätt att ta hand om tusentals immigranter från Syrien, Irak och andra länder i konflikt.

 

5. Att våra band ska växa och bli ännu starkare och att vi får fortsätta att stötta varandra genom bön, samtal och handling, likväl som genom möten oss emellan.   

 

Den evangelisk lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet (ELCJHL)

 

1. Det är väldigt viktigt för oss att ha globala partnerkyrkor, stift och församlingar. Palestinska kristna är i minoritet här i landet – i dag utgör kristna mindre än 2 % av befolkningen. Det är därför bra för oss att känna koppling och samhörighet med våra kristna systrar och bröder över världen. Vi ser alla våra internationella partners inte bara som institutionella kontakter utan även som vänskapsförbindelser.  Ni är en del av vår trosgemenskap. Vi vänder oss till er för styrka och stöd genom svåra tider och vi hoppas kunna ge er stöd på samma sätt.

 

2. Vi har sju vänstift. Två i USA, ett i Kanada, Finland, Sverige, Norge och i Tyskland.

 

3. Det har sagts att ingen kyrka är så liten att de inte har något att ge och att ingen kyrka är så stor att den inte har något att lära. Vi är en mycket liten kyrka men vi har mycket att dela med oss av in i den globala gemenskapen. Just nu star många kyrkor i Europa inför utmaningen att leva sida vid sida med en stor andel nyinflyttade muslimska grannar. Här i Palestina har vi århundraden av erfarenhet i att leva sida vid sida med muslimer och vi skulle uppskatta mycket att få dela den kunskap och de erfarenheter vi har med er.

 

Trots att ELCJHL är en liten kyrka så är den mycket inflytelserik I vårt samhälle. Vi gör stor skillnad genom våra skolor och andra utbildningsinstitutioner. Vi tror att detta skulle kunna vara en värdefull erfarenhet att dela med kyrkor runt om i världen som idag brottas med förändrade förutsättningar i form av minskat deltagande och mindre statliga stöd.

 

Slutligen (och kanske viktigast av allt), Lutheraner i Palestina har mycket erfarenhet att dela vad gäller betydelsen av att vara kyrka under ockupation och konflikt. Vi har burit korset och hållit fast vid tron genom årtionden av militär ockupation. Vi har härdat ut genom krigen, trots en minskande Kristen befolkning. Detta har vi klarat tack varare vår sumud (ståndaktighet) men alltid och enbart genom guds omsorg genom Jesus Kristus. Vi vet mycket väl vad det betyder när aposteln Paulus säger: ”Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp.” (2 Kor 4:8-10)

 

Globalt så ser vi att kyrkornas inflytande och makt börjar förändras. Kyrkorna i Europa och Skandinavien kan inte längre räkna med staten, samhällets krav eller tradition för att stötta verksamheten. Kyrkoledare måste i allt större utsträckning fundera över vad et är att vara ”kyrkan” i en allt mer sekulär framtid. Som palestinska kristna hoppas vi kunna ge er uppmuntran och styrka i dessa föränderliga tider. Vi hoppas kunna visa er hur kärleken från Kristus är med kyrkan även i tider av förändring och oro – och hur korsets vittnesbörd kanske till och med får en ännu större betydelse i ljuset av detta. 

 

4. Från er i Strängnäs stift och från manga andra av våra vänstift lär vi oss vad det är att vara kyrka i majoritet (något som är väldigt långt från vår verklighet). Vi har lärt oss mycket om teologi och om hur evangeliet om Jesus tolkas i Sverige.  Vi uppskattar särskilt ert rika arv av kyrkomusik och konst. Mycket av vår liturgi här i Palestina har inspirerats av Svenska traditioner.

 

5. När vi ber för våra vänstift, särskilt för Strängnäs stift, så ber vi att ni ska fortsätta vara ett en stark bärare av kärleksbudskapet. Vi ber att våra kyrkor, era präster och era församlingar ska fyllas av helig ande. Vi ber att relationen mellan våra kyrkor ska fördjupas och blomstra och vi tackar Gud för att han har fört oss samman som en kyrka.  

 

Som aposteln Paulus sa: “Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader.” (1 Thess 1:2-3)

 

Må nåden från vår Herre Jesus Kristus, kärleken från Gud och gemenskapen från den Heliga Anden vara med er alla.

Amen