Det här är Strängnäs stift

Strängnäs stift omfattar landskapen Närke och Södermanland, med undantag för de nordöstra delarna av Södermanland som tillhör Stockholms stift.

Historik

Som det äldsta stiftet i Sverige räknas Skara stift som fick sin förste biskop 1014 med biskop Thurgot.

Under tidigt 1100-tal upprättades också Linköpings stift, Strängnäs stift, Västerås stift, Eskilstuna stift och Sigtuna stift.

Svenska kyrkan har idag 13 stift med en biskop i varje. I Uppsala stift finns också ärkebiskopen.

Stiftet ska ha tillsyn och främja

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Den uppgiften gäller därför främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission.

Stiftet har även förvaltande uppgifter.

Enligt kyrkoordningen "framträder Svenska kyrkan regionalt som ett stift. Kyrkans episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en biskop i ledningen för varje stift. Stiften utgör pastorala områden som tillsammans täcker hela landet."

Idag arbetar medarbetarna på stiftskansliet i Strängnäs i en processtyrd organisation. Medarbetarna arbetar tillsammans i olika processer och projekt, inte på en viss avdelning.

Stiftspastoralen 2021-2030 (pdf)

Strängnäs stift karta 2024 (pdf)

Ledarskapssyn i Strängnäs stift (2021)

 

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

En silvrig biskopskräkla med ädelstenar. I bakgrunden några kvinnor i vita kåpor.

Så styrs stiftet

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet och beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Församlingar

Här hittar du länkar till Strängnäs stifts församlingar/pastorats egna hemsidor. Dessutom kan du se vilka som är kontraktsprostar.

En flerspråkig kyrka

Suomeksi (på finska)
In English (på engelska)
Teckenspråk
في لغات أخرى (På andra språk )