Det här är Strängnäs stift

Strängnäs stift omfattar landskapen Närke och Södermanland, med undantag för de nordöstra delarna av Södermanland som tillhör Stockholms stift.

Strängnäs stift har 39 församlingar och 10 pastorat (vilka i sin tur består av sammanlagt 33 församlingar), 8 kontrakt och cirka 373 000 kyrkotillhöriga.

Stiftet ska ha tillsyn och främja

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Den uppgiften gäller därför främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission.

Stiftet har även förvaltande uppgifter.

Enligt kyrkoordningen "framträder Svenska kyrkan regionalt som ett stift. Kyrkans episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en biskop i ledningen för varje stift. Stiften utgör pastorala områden som tillsammans täcker hela landet."

Idag arbetar medarbetarna på stiftskansliet i Strängnäs i en processtyrd organisation. Medarbetarna arbetar tillsammans i olika processer och projekt, inte på en viss avdelning.

Stiftspastoralen 2021-2030 (pdf)

Strängnäs stift karta 2022 (pdf)

Ledarskapssyn i Strängnäs stift (2021)

 

En flerspråkig kyrka

Suomeksi (på finska)
In English (på engelska)
Teckenspråk
في لغات أخرى (På andra språk )