Internationella rådet

Med gemensam kraft för en rättvis värld! Detta är devisen utifrån vilken rådet för internationellt arbete i Strängnäs stift arbetar.

Internationella rådet i Strängnäs stift är en ideell förening med hemvist i Svenska kyrkan med uppgift att inspirera och uppmuntra anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor till ett ökat engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete. Arbetet sker i samarbete med Strängnäs stiftsorganisation och har som ambition att nå alla församlingar i stiftet.

Ordförande heter Marie Kilhed - För mer information och kontaktuppgifter till Internationella rådet i Strängnäs stift klicka här