Internationella rådet

Med gemensam kraft för en rättvis värld! Detta är devisen utifrån vilken rådet för internationellt arbete i Strängnäs stift arbetar.

Internationella rådet i Strängnäs stift är en ideell förening med hemvist i Svenska kyrkan med uppgift att inspirera och uppmuntra anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor till ett ökat engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete. Arbetet sker i samarbete med Strängnäs stiftsorganisation och har som ambition att nå alla församlingar i stiftet.

Ordförande heter Marie Kilhed - För mer information och kontaktuppgifter till Internationella rådet i Strängnäs stift (se slutet på denna sida).

 

 

Internationella rådets utvecklingsfond

Om du eller din internationella grupp har idéer på projekt eller verksamhet som ryms inom internationella rådets syfte kan du/ni söka medel från Internationella rådets utvecklingsfond.

En enskild person kan söka upp till 2 000 kr för exempelvis utbildning. En grupp kan söka upp till 10 000 kr.

Ändamålet måste gynna det internationella arbetet i stiftet.

För mer information om hur du ansöker och vilka villkor som gäller - kontakta Internationella rådets styrelse för mer information.

Styrelse

Internationella rådets styrelse består från och med den 2023-03-04av följande personer:

Marie Kilhed
marie.kilhed@gmail.com
(Ordförande) Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Elin Lindqvist
eelinlindqvist@live.se
(Vice ordförande) S:t Johannes församling, Eskilstuna pastorat

Xerxes Åkerfeldt
xerxes@akerfeldt.nu 
(kassör) Nikolai församling, Örebro pastorat

Anna-Karin Outagourte
akoutagourte@gmail.com 
(sekreterare) Hölö-Mörkö församling

liv.olsson@svenskakyrkan.se
Finnerödja-Tiveds församling

pernilla.isaksson@telia.com
Tunafors församling

andrei.dashko@svenskakyrkan.se
Katrineholms församling

emma.ronquist@svenskakyrkan.se
Nikolai församling

anette.murless@gmail.com 
Nyköpings församling

Kontraktsansvar

Södertälje och Nynäs kontrakt – Anna-Karin Outagourte
Nyköpings kontrakt – Anette Murless
Domprosteriet – Elin Lindqvist
Rekarne kontrakt – Pernilla Isaksson
Oppunda och Villåttinge kontrakt – Andrei Dashto
Norra Närkes kontrakt - Marie Kilhed
Södra Närkes kontrakt – Liv Olsson och Emma Ronqvist