Internationella rådet

Med gemensam kraft för en rättvis värld! Detta är devisen utifrån vilken rådet för internationellt arbete i Strängnäs stift arbetar.

Internationella rådet i Strängnäs stift är en ideell förening med hemvist i Svenska kyrkan med uppgift att inspirera och uppmuntra anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor till ett ökat engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete. Arbetet sker i samarbete med Strängnäs stiftsorganisation och har som ambition att nå alla församlingar i stiftet.

 

Rådets ordförande heter Joachim Wäppling och nås på: joacim.wappling@svenskakyrkan.se

Rådets kontaktpersoner per kontrakt

De arbetsgrupper och enskilda som ansvarar för det internationella arbetet i stiftets olika församlingar kan få hjälp med information och material från rådet. Hör gärna av dig till den som är ansvarig i ditt kontrakt om du har frågor eller synpunkter.

 

Domprosteriet

Elin Lindkvist
eelinlindqvist@live.se
076-2097021

 

Rekarne
Ewa Bånkestad
Ewa.bankestad@svenskakyrkan.se
073-0718838 

 

Södra Närke
Irma Hjelt Sandgren
vissboda@vissboda.com
070-3126407

 

Norra Närke
Lisbeth Boberg
lisbethboberg@yahoo.se
019-104223, 073-4003077

och

Pierre Hernvall
Pierre.hernvall@svenskakyrkan.se
019-154663, 076-7720301

 

Nyköping och Södertälje
Lennart Halvarsson
lennart.halvarsson@svenskakyrkan.se
076-7898900

 

Oppunda-Villåttinge
Joacim Wäppling
joacim.wappling@svenskakyrkan.se
073-9605434

 

Nynäs
Åse Lundblad
ase.lundblad@gmail.com