Internationella rådet

Med gemensam kraft för en rättvis värld! Detta är devisen utifrån vilken rådet för internationellt arbete i Strängnäs stift arbetar.

Internationella rådet i Strängnäs stift är en ideell förening med hemvist i Svenska kyrkan med uppgift att inspirera och uppmuntra anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor till ett ökat engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete. Arbetet sker i samarbete med Strängnäs stiftsorganisation och har som ambition att nå alla församlingar i stiftet.

Ordförande heter Marie Kilhed - För mer information och kontaktuppgifter till Internationella rådet i Strängnäs stift se nedan.

Internationella rådets utvecklingsfond

Om du eller din internationella grupp har idéer på projekt eller verksamhet som ryms inom internationella rådets syfte kan du/ni söka medel från Internationella rådets utvecklingsfond.

En enskild person kan söka upp till 2 000 kr för exempelvis utbildning. En grupp kan söka upp till 10 000 kr.

Ändamålet måste gynna det internationella arbetet i stiftet.

För mer information om hur du ansöker och vilka villkor som gäller - kontakta Internationella rådets styrelse för mer information.

Styrelse

Internationella rådets styrelse består från och med den 2022-03-05 av följande personer:

Liv Olsson - Finnerödja-Tiveds församling
Xerxes Åkerfeldt (kassör) - Nikolai församling, Örebro pastorat
Anna-Karin Outagourte (sekreterare) - Hölö-Mörkö församling
Marie Kilhed - (Ordförande) Olaus Petri församling, Örebro pastorat
Elin Lindqvist - (Vice ordförande) S:t Johannes församling, Eskilstuna pastorat
Susanne de Brun Mangs  - Åker-Länna församling
Johan Hansson - Salems församling​
Anette Murless - Nyköpings församling
Amanda Bergström - Nyköpings församling