Kurser, utbildningar och läger

Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och privatpersoner.

ADMINISTRATION, DATASKYDD OCH IT-SYSTEM


15/5 Grundkurs i Kyrksam

Kursen ger utöver helhetsgenomgång lite betoning på registreringar av medarbetare och förtroendevalda, hantering av gruppverksamhet, rapporter och kontaktfunktioner. Fär chefer och administratörer som ska ansvara för och/eller arbeta med Kyrksam. På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 14/4.

19/9 och 12/12 Nätverk för dataskyddsfrågor
Ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan stift och församlingar/pastorat i GDPR-relaterade frågor som är nödvändiga för att efterleva dataskyddsförordningen. För dig som är dataskyddsansvarig eller motsvarande (den eller de som arbetar med GDPR-relaterade frågor) samt dataskyddsombud. Digitalt över Teams.

BARN OCH FAMILJ


27-28/4 Barnkörläger på Stjärnholm
Mikael Zifa Eriksson leder oss tillsammans med Vumbi Kahanga Dekula på gitarr och Daouda Camara på slagverk. Med musik från Sydafrika, Dem. Rep. Kongo och Guinea i bagaget deltar vi i prestationsbefriade workshops med sång och rörelse. Stämmor och rörelser lär vi oss genom att härma. Här får hela kroppen får vara med!  Anmälan senast 20/3.

27-28/4 Läger - Bara vara alla åldrar
Generationsöverskridande möten berikar. Gemenskap med utrymme för sång och dans, lek såväl som samtal. En del gör vi tillsammans stora som små, annat utifrån intresse. Anmälan senast 22/3.

26/4 Teologiskt rådslag - församlingspedagogik
Larmrapporter och forskning verkar inte påverka vårt beteendemönster i den utsträckning det skulle behöva för att rädda vår planet. Förundran däremot griper tag i oss på ett annat sätt. Förlängd anmälan till 12/4.

23/4 Digitala samtal kring barn och familj
Vid två tillfällen under våren träffas vi för att samtala om vårt uppdrag att undervisa barn och familj. Träffarna har olika teman, du kommer på den eller de du kan. Ingen föranmälan.

 

14/5 Barndagen - skogens .djur
En festlig dag för barn 0-6 år med vuxna ledare eller anhöriga med kyrkan som grund och Stjärnholm som plats. Anmälan senast 2/5.

29/5 Digitala samtal om barns andlighet
Vid två tillfällen under våren träffas vi för att samtala om vårt uppdrag att undervisa barn och familj. Träffarna har olika teman, du kommer på den eller de du kan. Ingen föranmälan.

Studiecirkel - Barn och teologi 2024-2025
En studiecirkel om barn och hur vi arbetar teologiskt tillsammans. Vi ställer stora frågor och söker tillsammans svar utifrån egna erfarenheter. Som resurs i samtalen använder vi också artiklar, poddar och gäster. En heldag i Strängnäs och digitala träffar. Anmälan senast 3/6.

Livslångt lärande i församlingen 2024
Kursen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv. Anmälan senast 5/6.

8-9/10 Pedagogiska dagar
Under dagarna får du fördjupa dig i olika spår med hållbarhet i fokus kring undervisningsuppdraget. Några delar under dagen är:
När brödet delas räcker det åt alla.
Guds skapelse och vår påverkan.
På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 6/9.

Livslångt lärande i församlingen 2024 - Akademiska poäng
Kursen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv. Kursen ges som ett samarbete mellan Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Växjö och Strängnäs stift samt Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Anmälan senast 5/6

 

GUDSTJÄNST OCH TEOLOGI

 


26/4 Teologiskt rådslag - församlingspedagogik
Larmrapporter och forskning verkar inte påverka vårt beteendemönster i den utsträckning det skulle behöva för att rädda vår planet. Förundran däremot griper tag i oss på ett annat sätt. Anmälan senast 26/3.

17-19/6 Klassikerdagar 
Årets klassikerdagar, som genomförs i samverkan med Linköpings stift, tar sin utgångpunkt i Andra Vatikankonciliet och dess Unitatis redintegratio.  För präster i stiften eller personer med motsvarande teologisk utbildning. På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 29/3. 

Koncentrerad predikoutbildning
Kursen  bygger på samma teorier som kvalificerad fortbildning i predikan, men är ett betydligt kortare alternativ med sina sju dagar - att jämföra med fyrtio dagar i den kvalificerade fortbildningen. Kursen ges i samarbete med Strängnäs och Uppsala stift. Kursstart 16-18/9 på Fjellstedtska skolan i Uppsala. Anmälan senast 31/5.

Livslångt lärande i församlingen 2024 - Akademiska poäng
Kursen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv. Kursen ges som ett samarbete mellan Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Växjö och Strängnäs stift samt Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Anmälan senast 5/6

 

DIAKONI


Digitala diakonisamtal våren 2024 
Välkommen till öppna diakonisamtal med fokus på delande och aktuella teman inom diakoni. Syftet är att stötta varandra, dela idéer och behov. För församlingsanställda som är intresserade av och arbetar med frågorna. Nästa träff 31/5.

Föreläsningar med Asylrättscentrum
Strängnäs stift har ett avtal med Asylrättscentrum som innebär att medarbetare i församlingar har möjlighet att delta på fem digitala föreläsningar kring aktuella teman med Asylrättscentrum under året; första tillfället är 15/5. 

Handledning med Asylrättscentrum
Vi gästas av juridiskt sakkunnig från Asylrättscentrum. Erfarenhetsutbyte och rådgivning. Ta med dina frågeställningar! Strängnäs stiftskansli 13/6. Anmälan senast 10/6.

17/5 Mötesplats MARY
Mötesplats MARY är ett lokalt studiebesök för dig som jobbar med MARY-metoden eller vill höra om den i praktiken. Den här gången gästas vi av Riksförbundet Attention som föreläser om ångestsjukdomar, bemötande och förhållningssätt vid ångest samt förebyggande åtgärder vid ångest. Ragnhildsgården, Södertälje. Anmälan senast 7/5.

Mary Mitt
Välkommen till kollegial handledning om egna frågor från vardagen med Mary. Ett tillfälle för dig som handleder någon i arbetsträning att dela erfarenheter och bolla aktuella frågor tillsammans med kollegor. Öppet samtalsforum på initiativ av Strängnäs, Karlstad och Västerås stift. Första fredagen i månaden kl. 8.30-9.30 (mars-juni).

IDEELLT ENGAGEMANG


17/5 Mötesplats MARY
Mötesplats MARY är ett lokalt studiebesök för dig som jobbar med MARY-metoden eller vill höra om den i praktiken. Den här gången gästas vi av Riksförbundet Attention som föreläser om ångestsjukdomar, bemötande och förhållningssätt vid ångest samt förebyggande åtgärder vid ångest. Ragnhildsgården, Södertälje. Anmälan senast 7/5.

25-26/5 Att leda pilgrimsvandring
Strängnäs stift erbjuder en utbildning för ideella och anställda medarbetare i att leda pilgrimsvandring för att främja församlingars pilgrimsarbete. Praktik och teori varvas och vi går en pilgrimsvandring på 34 timmar. På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 21/4.

Ht24 Döpt till ett uppdrag - Uppdraget
Genom dopet har vi fått ett uppdrag att ge evangeliet vidare till andra i både ord och handling. Du som ideell är en viktig del i det uppdraget i varje församling. Det är genom att tillvarata varandras olika gåvor kyrkan blir mer hel. Stjärnholm och digitalt. Anmälan senast 19/6.

20-21/9 Att vara kyrkvärd eller gudstjänstvärd
Uppmuntra och inspirera kyrk- och gudstjänstvärdar. Fördjupa förståelsen av uppdraget och ge redskap för att kunna fungera som möjliggörare och generationsöverbryggande gudstjänstförnyare i vår tid. På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 18/8.

23/11 Ideellt forums Idédag  
Årets Idédag hålls 23 november i Jakobskyrkan i Stockholm. Programmet är till stora delar planerat där vi dels ska fira att 20-årsjubileum för Ideellt forum, vi har stort släpp av vår satsning ”Spår av idealitet”, biskop Andreas medverkar m.m.
Det kommer att finnas två bussar som kör genom stiftet och gör olika stopp på väg upp till Stockholm. Vi vill underlätta för en hållbar, gemensam och inspirerande resa, därför subventionerar vi resan. Mer info kommer framöver både här och på Ideellt forums hemsida. 

Andlig vägledning i grupp 24/25
Andlig vägledning i grupp är en samtalsmodell som inspirerats av Ignatiansk andlig vägledningstradition och syftar till att till fördjupning och bearbetning av tros- och böneliv i en tradition som ställer den personliga erfarenheten i centrum. I Strängnäs. Anmälan senast 8/9

KULTURARV OCH FASTIGHETER

[Inget innehåll angivet]

KYRKOHERDE, ORDFÖRANDE OCH LEDNING


Workshop i arbetet med beredskapsplanering

I framtagandet av kris- och beredskapsplaner behöver vi ta höjd för olika former av kriser, samhällsstörningar och ytterst krig. Under våren erbjuder stiftet därför ett antal digitala workshops för stöd, nätverkande och erfarenhetsutbyte för att komma vidare i arbetet med våra kris- och beredskapsplaner. Här finns möjlighet att ställa frågor, lyfta utmaningar och dela goda exempel med varandra. 16/4, 15/5, 11/6, samtliga kl. 08.30–09.30. Digitalt över Teams.

Presidiekonferens 2024
Utbildning för församlingarnas presidier, på stiftsgården Stjärnholm. Välj mellan 19 mars, 24 april eller 29 maj. 

8/5 Stiftsnätverket för begravningsverksamheten 
Under förmiddagen får vi en genomgång av Länsstyrelsens ansvar för begravningsverksamheten. Efter lunch fortsätter vi med frågor kring kris och beredskap samt kulturhistoriska värden. För kyrkoherdar, kyrkogårdschefer och andra som specifikt arbetar med begravningsfrågorna i pastorat och församlingar. Eskilstuna Klosters församlingshem. Anmälan senast 21/4.

Kyrkorådsordförande - att växa i roll och uppdrag 
Denna digitala utbildning är framtagen med representanter från alla tretton stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sensus och Verbum. Du får tillgång under hela mandatperioden.

MILJÖ OCH KLIMAT


Klimatanpassning (e-utbildning)
Den här utbildningen är en introduktion till ämnet klimatanpassning. Här får du lära dig mer om den pågående klimatförändringen, samt klimateffekter och dess möjliga påverkan på Svenska kyrkans verksamheter och kulturarv. 
Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp och beräknas ta cirka 45 minuter.

MUSIK


27-28/4 Barnkörläger på Stjärnholm
Mikael Zifa Eriksson leder oss tillsammans med Vumbi Kahanga Dekula på gitarr och Daouda Camara på slagverk. Med musik från Sydafrika, Dem. Rep. Kongo och Guinea i bagaget deltar vi i prestationsbefriade workshops med sång och rörelse. Stämmor och rörelser lär vi oss genom att härma. Här får hela kroppen får vara med!  Anmälan senast 20/3.

28/5 Musikens skaparkraft
En fortbildningsdag för alla med kyrkomusikalisk anställning i Strängnäs stift. En innehållsrik fortbildningsdag som på flera sätt lyfter musikens skaparkraft och hur livsviktig musiken är. I Mariefreds församlingshem och kyrka. Anmälan senast 6/5.

13-14/6 Orgelläger för unga
Spelar du orgel eller är nyfiken på kyrkomusik? Då är det här lägret för dig! Vi välkomnar dig som är nybörjare eller har kommit en bit på väg i ditt orgelspel. Under lägret får du förutom orgelundervisning även bl.a. bygga en byggsatsorgel, prova på kördirigering och spela orgelpop. S:t Nikolai prästgård. Anmälan senast 20/5.

 

RUM FÖR REFLEKTION


26-28/4 Skrivarkurs - skriv din livsberättelse
Kursen "Skriv din livsberättelse" vänder sig till dig som vill skriva om ditt liv - eller någon annans. Under kurshelgen får du lära dig mer om skrivandets hantverk, pröva på flera olika skrivövningar och träffa andra härliga skrivarvänner. Om du är van eller ovan spelar ingen roll! Anmälan senast 22/3.

26-28/4 Fotokurs - fånga det du ser
Vill du komma i gång eller utvecklas som amatörfotograf? Behöver du fota i din tjänst som till exempel kommunikatör? Här inspireras vi tillsammans med proffsfotografen Magnus Aronsson, en helg med andra, i slottsmiljö och stiftsgårdsanda. Anmälan senast 22/3.

26-28/4 Återskapa i textil
Sy, laga och sy om. Ta med dig ditt sömnadsprojekt och din symaskin till en helg av skaparglädje och inspiration. Bibbi Nilsson från Norrköping guidar och hjälper dig att komma vidare i dina sömnadsambitioner. Anmälan senast 22/3.

24/5 Pilgrimsvandring
En Pilgrimsvandring är både en inre och yttre vandring- den inre handlar om  pilgrimens sju nyckelord Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande. Den yttre vandringen är den rent fysiska där vi går tillsammans i skog, över bergsknallar och sitter vid havet. Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 20/5

10/6 Stiftsintroduktion för nyanställda
Vad är egentligen skillnaden mellan ett stift och en församling? Vad gör en stiftsdirektor och vad är Strängnäsmodellen? Dessa och många andra frågor får du svar på när du deltar i introduktionsdag (halvdag) om Strängnäs stift och domkyrkan. Anmälan senast 2/6.

Andlig vägledning i grupp 24/25
Andlig vägledning i grupp är en samtalsmodell som inspirerats av Ignatiansk andlig vägledningstradition och syftar till att till fördjupning och bearbetning av tros- och böneliv i en tradition som ställer den personliga erfarenheten i centrum. I Strängnäs. Anmälan senast 8/9

UNGDOM OCH KONFIRMAND


Fokus konfirmand – digitala samtalsträffar under våren 2024
Välkommen till Fokus konfirmand-träffar med lite olika teman under våren 2024. Här får du en möjlighet att samtala om aktuella frågor i konfirmandarbetet. Nästa träff blir den 21/5. 

26/4 Teologiskt rådslag - församlingspedagogik
Larmrapporter och forskning verkar inte påverka vårt beteendemönster i den utsträckning det skulle behöva för att rädda vår planet. Förundran däremot griper tag i oss på ett annat sätt. Förlängd anmälan till 12/4.

4/5 Konfirmanddag
Nu är det dags att börja ladda inför årets konfirmanddag! Vi fyller stiftsgården med konfirmander, unga ledare och församlingsledare för att mötas kring orden tro, hopp, kärlek. Välkommen till en dag fylld med roliga aktiviteter, musik, gemenskap, Mellomässa och mycket mer! 

23/5 Fokus konfirmand - Grund
Att arbeta med konfirmander kan vara både roligt, utmanande och fantastiskt meningsfullt. Att möta konfirmanden där hen är på sin livsresa. Hur gör man? Vad är viktigt? Vad gäller? Finns tips och idéer? Denna kursdag är en introduktion till konfirmandarbetet och vi varvar teori och praktik. Stiftskansliet. Anmäl er senast 12/5.

5-8/8 LIFE 2024 – The Mission
LIFE är Strängnäs stifts sommarläger för ungdomar mellan 15 och 23 år. Här får du tillfälle att fördjupa dig i exempelvis teologi, musik eller ledarskap, prata tro och liv tillsammans med andra kristna ungdomar och vara en del i lägergemenskapen. I år är temat på lägret The Mission. Vi uppmärksammar och firar 150 år av internationellt engagemang. På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 2/6.

Livslångt lärande i församlingen 2024
Kursen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv. Anmälan senast 5/6.

Livslångt lärande i församlingen 2024 - Akademiska poäng
Kursen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv. Kursen ges som ett samarbete mellan Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Växjö och Strängnäs stift samt Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Anmälan senast 5/6

8-9/10 Pedagogiska dagar
Under dagarna får du fördjupa dig i olika spår med hållbarhet i fokus kring undervisningsuppdraget. Några delar under dagen är:
När brödet delas räcker det åt alla.
Guds skapelse och vår påverkan.
På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 6/9.

Pedagogik i Svenska kyrkan - med inriktning mot konfirmander och ungdomar 7,5 hp 

Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift erbjuder, i samarbete med Linköpings universitet, en högskoleutbildning kring en av våra vanligaste, roligaste men ibland svåraste arbetsuppgifter – konfirmandarbetet. Kursen är en fortsättning och fördjupning av Pedagogik i Svenska kyrkan 1. Sista ansökningsdag är 23/5.

11-13/10 IKON
Temat för denna gång är ”Anpassad verksamhet i församling på lika villkor”. Helgen kommer att i första hand handla om hur vi möter konfirmander men även barn och ungdomar med särskilda behov i kyrkans verksamhet. För dig som vill bli eller är aktiv ung ledare i din hemförsamling. Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 10/9.

Konfirmationsläger 2025
Konfirmationstiden brukar beskrivas som ett minne för livet. En tid av stark gemenskap och många roliga upplevelser där livsfrågor om bl.a. kärlek, tro och liv får stå i centrum. Konfirmandlägret på Stjärnholm är uppbyggt kring tre läger; två veckoslutsläger i november och april och sedan ett långt sommarläger. Anmälan senast 2/9.

VUXENPEDAGOGIK


15/5 Vuxenkatekumenat - digital nätverksträff

För dig som på något sätt arbetar med vuxenkatekumenat, har nyss gått utbildningen eller är intresserad av att börja arbeta med det. Anställda som ideella är välkomna. Anmälan senast 18/4.

19/5 Sändning av katekumener
I vårt stift är det tradition att biskopen bjuder in till sändning av katekumener, något som ger högtidlighet och legitimitet i arbetet med katekumenatet. Nu är det återigen dags att samlas, på ett nytt sätt men med samma innehåll som förut - det vill säga att alla katekumener ska få tillfälle att dela sina erfarenheter av katekumenatstiden och sändas av biskop Johan i vallfartsmässan i Vårfruberga-Härad. Anmälan senast 18/4.

25-26/5 Att leda pilgrimsvandring
Är du nyfiken på att lära dig lite mer om pilgrimsvandringar? Kanske leda en grupp i din församling? Strängnäs stift erbjuder en utbildning för ideella och anställda medarbetare i att leda pilgrimsvandring för att främja församlingars pilgrimsarbete. På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 21/4. 

Livslångt lärande i församlingen 2024
Kursen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv. Anmälan senast 5/6.

Livslångt lärande i församlingen 2024 - Akademiska poäng
Kursen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv. Kursen ges som ett samarbete mellan Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Växjö och Strängnäs stift samt Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Anmälan senast 5/6

8-9/10 Pedagogiska dagar
Under dagarna får du fördjupa dig i olika spår med hållbarhet i fokus kring undervisningsuppdraget. Några delar under dagen är:
När brödet delas räcker det åt alla.
Guds skapelse och vår påverkan.
På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 6/9.

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET


Oktober 2024
10/10 Fastighets- och kulturarvsdag, Stjärnholm
14-15/10 Grundkurs i Kbok, Stjärnholm

November 2024
30/10-2/11 Allhelgonaläger, Stjärnholm
14/11 Fokus konfirmand – Teater och drama, S:t Mikaels kyrka i Örebro
22-24/11 Läger för små konfirmandgrupper, Stjärnholm

Januari 2025
8-9/1 Fokus konfirmand – Konfirmanddagar

17-18/3 Grundkurs i Kbok, Stjärnholm

Maj 2025
10/5 Konfirmanddag, Stjärnholm

Juni 2015
2-4/6 Präst- och diakonmöte, Strängnäs och Eskilstuna

September 2025
2-3/9 Biskopens möte med kyrkomusiker och församlingspedagoger, Stjärnholm

Oktober 2025
13-14/10 Grundkurs i Kbok, Stjärnholm

 

Prenumerera på stiftets nyhetsbrev så får du fortlöpande information om aktuella kurser och läger direkt till din e-post. Klicka på länken här

Senaste nyhetsbreven hittar du här:

Prenumerera via RSS

Publicerad: