Foto: Alex&Martin/Ikon

Kurser, utbildningar och läger

Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och privatpersoner.

ADMINISTRATION OCH IT-SYSTEM


6-7/3 Certifieringskurs i Kbok
Grundkurs i kyrkobokföring, regelverk och praktisk hantering. 
Kursen ger certifiering till att arbeta med kyrkobokföring inom
Svenska kyrkan. På stiftsgården Stjärnholm. Anmäl dig senast 5/2.

Administrationsträffar vt 2023
Nätverksträff med chefer och administratörer. Träffarna ger kunskap i att få uppdaterad information inom våra gemensamma system och uppgifter inom administration och få del av senaste nytt för att bättre kunna sköta det lokala arbetet. Välj mellan Axberg 28/3 eller Stjärnholm 29/3. Anmälan senast 27/2. 

BARN OCH FAMILJ


Barnledarutbildning 2023
Utbildningen vänder sig till dig som saknar fackutbildning eller som saknar kyrklig inriktning på din utbildning. Du ska också ha en tjänst som riktar sig till barn 0–12 år. På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 15/2.

Vårtid - superhjältar i fantasi och verklighet 17-19/3
Välkommen på läger för barn och ungdomar i åldrarna 6-14 år på stiftsgården Stjärnholm. Lägret kommer att delas upp efter ålder där vi pratar och tittar i bibeln utifrån lägrets tema. Anmälan senast 15/2.

DIAKONI


Digitala diakonisamtal – hösten 2022
Vi fortsätter med öppna träffar för delande och fokus på aktuella teman i diakonalt arbete. Syftet är att stötta varandra, dela idéer och behov. För församlingsanställda som är intresserade av och arbetar med frågorna. Flera datum, olika teman.

GUDSTJÄNST OCH TEOLOGI


Teologiska klassikerdagar 2023
Reformationens klassiska skrifter och deras betydelse(r) i Sverige.
För 500 år sedan valdes Gustav Vasa till kung. Vad kan vi lära av reformationens klassiker? Vilken betydelse har de för formandet av teologi och kyrkoliv i Sverige? För präster eller personer med motsvarande teologisk utbildning, på stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 23/2.

IDEELLT ENGAGEMANG


Våren 2023 Döpt till ett uppdrag - uppdraget
Under våren 2023 erbjuder Strängnäs stift en utbildning för dig som är ideell och vill fördjupa dig i ett särskilt uppdrag i församlingen. Snart är det dags att anmäla dig själv eller andra i församlingen. Kolla upp vilka som vill och kan! Anmälan senast 11/12.

4-5/3 Kraftsamlingsdygn - Volontär
Vill du vara volontär på stiftsgården Stjärnholm en eller ett par helger under året? Vi välkomnar volontärer för en helg på stiftsgården Stjärnholm, nya såväl som gamla, att samlas till samtal och utforskning av uppdraget. Anmälan senast 23/1.

 

KULTURARV OCH FASTIGHETER


22/3 Inspirationsdag om energi, klimat och kulturarv
Den 22 mars 2023 anordnar stiftet en inspirationsdag då vi samlas för att prata om energi, klimat och kulturarv. Under dagen kommer vi b.la. att beröra energioptimering i kyrkor och hur man genom förvaltning av markområden och begravningsplatser kan främja klimatet och den biologiska mångfalden. Stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 19/2.

KYRKOHERDE, ORDFÖRANDE OCH LEDNING


Påfyllning för förtroendevalda hösten 2022
Ett tillfälle kvar av höstens kompetensutveckling för förtroendevalda: Församlingsrådets arbete 18/1. Vilket uppdrag har församlingskyrkorådet? Hur ser relationen ut mellan kyrkoråd och församlingsråd? Vad ska delegeras och vad kan delegeras? I Fors kyrka och församlingshem i Eskilstuna. Anmälan senast 8/1.

Presidiekonferenser 2023
1–2 mars, 8–9 mars eller 19–20 april på stiftsgården Stjärnholm. Information och anmälningslänk kommer.

Digital utbildning: Kyrkorådsordförande - att växa i roll och uppdrag, är framtagen med representanter från alla tretton stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sensus och Verbum.
(Du får tillgång under hela mandatperioden) Läs mer

MUSIK


11-12/2 Ungdomskörläger
Välkomna till ungdomskörhelg i Strängnäs domkyrka! Kyrkosångsförbunden i Strängnäs och Stockholm gör en gemensam satsning på ungdomskörer. 

RUM FÖR REFLEKTION


12-14/5 Fotokurs - Fånga det du ser
Under helgen lär vi oss grunderna i fototeknik, att ta vara på ljuset, att tänka på komposition, och framför allt att försöka hitta lusten i fotograferingen. Kursledare är Magnus Aronson. Anmälan senast 11/4

12-14/5 Skrivarhelg - Skriv din livsberättelse
Varje människa har något att berätta. Om sitt liv, framgångar och motgångar, lust och längtan, kärlek och arbete, tro och tvivel ... Men hur gör man så att det blir läsvärt också för andra? Vi möts på vackra Stjärnholm - en miljö som inbjuder till både andhämtning och fördjupning. Anmälan senast 11/4SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD


Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig:
Själavård

UNGDOM OCH KONFIRMAND

 

12/1 Fokus konfirmand - grund
En heldag på stiftskansliet om "Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete i Strängnäs stift" och samtal om konfirmandhandlingsplan, varvat med bibelberättelser och prova på-metod för konfirmandarbete. Anmälan senast 3/1.

17/1 Fokus konfirmand – gymnasiekonfa
En digital träff där vi får chans att lyssna på Karin Eckerdal, diakon i Nyköpings församling, som berättar om deras sätt att arbeta med gymnasiekonfirmander. Dessutom får du chans att nätverka och dela erfarenheter. Ingen anmälan.

17-19/2 IKON-ungledarutbildning
Tema Pilgrim. Prova på att som ung ledare få lära dig att använda metoden pilgrim för olika åldrar i församlingens verksamhet. För dig som är konfirmerad, vill bli eller är aktiv ung ledare i din hemförsamling och vill få relevant utbildning som ung ledare. På stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 15/1.

7/3 Fokus konfirmand - fördjupning
Dagen är präglad av praktiska övningar och metoder. För alla som jobbar med konfirmander. På Sandbäcksgården i Katrineholm. Anmälan senast 16/2

24-26/3 Läger för små konfirmandgrupper
Är ni en liten församling med få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett eget läger med knappa resurser? Välkommen på Läger för små konfirmandgrupper där ni får träffa fler församlingar med små grupper och ha läger tillsammans! På stiftsgården Stjärnholm. Anmäl dig senast 20/2

 

VUXENPEDAGOGIK


Våren 2023 Döpt till ett uppdrag - uppdraget
Under våren 2023 erbjuder Strängnäs stift en utbildning för dig som är ideell och vill fördjupa dig i ett särskilt uppdrag i församlingen. Anmälan senast 11/12.

Källan 33​
Som medarbetare i Svenska kyrkan omfattas du av dess uppdrag, tro och liv. Genom att delta i "Källan" kan du fördjupa din kunskap om kyrkan, dess uppgift och mål. Kursen vänder sig till dig utan kyrklig profilutbildning som arbetar med administration, ekonomi, vaktmästeri, ansvarar för lokaler, är barnledare eller musiker. Fyra delkurser under två terminer 2023, på stiftsgården Stjärnholm. Anmälan senast 15/1. Fulltecknad men anmäl dig gärna som reserv.

Kyrkopedagogik 2023/2024
Sveriges 3000 kyrkorum bär på ett unikt kulturarv. Här har människor firat gudstjänst och livets högtider under årtusenden. Men hur kan man gå tillväga för att visa ett kyrkorum för exempelvis en skolklass, en grupp turister eller konfirmandernas föräldrar? Välkommen till en utbildning i kyrkopedagogik! Ansökan senast 15/4.

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET

2023

4/3 Inspirationsdag för unga orgelelever, Härads kyrka
23-24/3 Ledarutbildning för dig som är ledare men inte chef
29-31/3 och 27/4 Utvecklande ledarskap
28/3 Teologiskt rådslag, Strängnäs
15/4 Inspirationsdag för unga orgelelever, Turinge-Taxinge församling
22/4 Konfirmanddag, Stjärnholm
13-14/5 Barnkörläger, Stjärnholm
16/5 Barndag, Stjärnholm
27-28/5 Tillsammansläger Hållbar gudstjänst
28/5 Sändningsmässa för stiftets katekumener, Strängnäs
7-10/8 LIFE, Stjärnholm
6/9 Biskopens möte med de fyra profilerna, Södertälje
9/9 Stiftsfest, Strängnäs
13-15/10 Läger för små konfirmandgrupper, Stjärnholm
17/10 Fokus konfirmand, en heldag med konfirmandteologi 
20-22/10 IKON, Stjärnholm
1-4/11 Allhelgonaläger, Stjärnholm
8-10/12 På djupet, Stjärnholm

2024

16-18/2 IKON, Stjärnholm
8-10/3 Barnläger – Vårtid, Stjärnholm
22-24/3 Läger för små konfirmandgrupper, Stjärnholm
5-8/8 LIFE, Stjärnholm
11-13/10 IKON, Stjärnholm
18-20/10 Läger för små konfirmandgrupper, Stjärnholm
30/10-2/11 Allhelgonaläger, Stjärnholm

Prenumerera på stiftets nyhetsbrev så får du fortlöpande information om aktuella kurser och läger direkt till din e-post. Klicka på länken här.

Arkiv
Senaste nyhetsbreven hittar du här.