Stiftsfullmäktige

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år, precis som till riksdag och regering.

Stiftsfullmäktige

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år, precis som till riksdag och regering.

Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa budget och bokslut och att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.

Grunden för stiftets ekonomi är den regionala kyrkoavgiften. Stiftsfullmäktige beslutar om stiftets budget och verksamhetsinriktning och fastställer för varje år hur stor den regionala kyrkoavgiften ska vara.

Stiftsfullmäktige består av 61 ledamöter och 41 ersättare, ordförande 2022-2025 är Niklas Nilsson, S.

 

Datum för sammanträden 2023:

fredag 26 maj

fredag 24 november