Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon:+46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsfullmäktige

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år, precis som till riksdag och regering.

Stiftsfullmäktige

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år, precis som till riksdag och regering.

Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa budget och bokslut och att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.

Grunden för stiftets ekonomi är den regionala kyrkoavgiften. Stiftsfullmäktige beslutar om stiftets budget och verksamhetsinriktning och fastställer för varje år hur stor den regionala kyrkoavgiften ska vara.

Stiftsfullmäktige består av 61 ledamöter och 41 ersättare.

2019

Fredag 24 maj, Strängnäs domkyrka och Domherren.
Fredag 29 november, Stiftsgården Stjärnholm