Stiftsfullmäktige

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år, precis som till riksdag och regering.

Stiftsfullmäktige

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år, precis som till riksdag och regering.

Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa budget och bokslut och att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.

Grunden för stiftets ekonomi är den regionala kyrkoavgiften. Stiftsfullmäktige beslutar om stiftets budget och verksamhetsinriktning och fastställer för varje år hur stor den regionala kyrkoavgiften ska vara.

Stiftsfullmäktige består av 61 ledamöter och 41 ersättare.

Datum för sammanträden:

2020
Fredag 29 maj

Fredag 27 november

2021

fredag 28 maj

fredag 26-lördag 27 november