Egendomsutskottet

Egendomsutskottet som har totalansvaret för stiftets jord, skog och fonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter.

Stora värden i mark och fastigheter

Svenska kyrkan äger och förvaltar mycket mark och fastigheter. Så har det varit sedan de allra första församlingarna bildades i Sverige.  En församling fick nämligen bildas först när man kunde avlöna en präst.  Avkastning från skogs- och jordbruksfastigheter blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. Hit hör även hus på dessa marker och det kapital som skapats.

Sedan 1995 är det stiften som på uppdrag av Svenska kyrkan förvaltar prästlönetillgångarna, tidigare skötte församlingarna det själva. I Strängnäs stift är det egendomsnämnden som har totalansvaret för stiftets jord, skog och fond och har hand om frågor kring skötsel, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter. Stiftsstyrelsen utser ledamöter till utskottet.

Förvaltningen är uppdelad på tre enheter:

  • Jord (köp, försäljningar, arrenden, hyror och övriga upplåtelser)
  • Skog (övergripande ansvaret för skogsinnehavet)
  • Fondförvaltning (aktier och övriga värdepapper)

Avkastningen från jord, skog och fonder delas  ut till församlingar och samfälligheter i stiftet proportionerligt efter vad enheten bidrog med 1995 när stiften tog över förvaltningen.

Egendomsutskottets ledamöter 2020:

Ordinarie

Tomas Fors , ordförande (C)
Carina Ålander , vice ordförande (S)
Håkan Trygg (S)
Arne Närström (S)
Christina Bergendahl (C)
Joacim Wäppling (POSK)
Carl Seved Tigerhielm (ÖKA)

Ersättare:

Jan-Olov Karlsson (S) stiftsstyrelsens ersättare representant
Margareta Johansson (S)
Olof Björk (S)
Johan Schenström (BorgA)
Annica Zetterholm (C)
Niclas Fårnér (POSK)
Gunilla Porsvant (ÖKA)

Sammanträdesdagar 2021

24 februari
24 mars (bokslut)
19 maj
18 augusti (+ exkursion 17-18 aug)
29 september (budget)
17 november

 

med reservation för ändringar