Att vara kyrka idag / Strängnäsmodellen

Visitationer i stiftets församlingar har en lång tradition i Svenska kyrkan och hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen.

Strängnäsmodellen är ett uttryck för att församlingarna i Svenska kyrkan inte är isolerade enheter utan hör samman med stift och kyrka. Idag sker arbetet främst som råd, stöd, hjälp, uppmuntran och dialog.

Strängnäsmodellen handlar främst om utmaningen och uppdraget att vara kyrka idag.

Strängnäsmodellen bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Församlingsinstruktionen är utgångspunkten och verktyget för dialogen. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.

Strängnäsmodellens möten
Strängnäsmodellens möten Foto: Pia Andersson