Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Suomeksi / på finska

Tämä on Strängnäsin hiippakunta

Strängnäsin hiippakunta käsittää Närken ja Södermanlandin maakunnat. Poikkeuksena on Södermanlandin koillisosa, joka kuuluu Tukholman hiippakuntaan. Hiippakunnassa on 8 rovastikuntaa, 11 pastoraattia (jotka puolestaan koostuvat 31 seurakunnasta) ja 40 seurakuntaa.

Strängnäsin hiippakunnan piispa on Johan Dalman

Hiippakunta valvoo ja edistää

Hiippakunnan perustehtävänä on edistää ja valvoa seurakuntaelämää. Tämä tehtävä koskettaa siksi erityisesti seurakuntien jumalanpalveluselämää, opetusta, diakoniaa ja lähetystä. 
Hiippakunnalla on lisäksi hallinnollisia tehtäviä.

Kirkkojärjestyksen mukaan "Ruotsin kirkko alueellisesti näyttäytyy hiippakuntana. Kirkon episkopaalinen rakenne saa ilmauksensa siinä, että piispa johtaa jokaista hiippakuntaa. Hiippakunnat yhdessä muodostavat pastoraalisen alueen, joka käsittää koko maan."