Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ruotsinsuomalainen toiminta/Sverigefinsk verksamhet

Tervetuloa Ruotsin kirkon suomenkieliseen toimintaan Örebrossa!/Välkommen till finskspråkigt verksamhet i Svenska kyrkan i Örebro!

ruotsinsuomalainen toiminta Örebrossa

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen toiminta Örebron pastoraatissa. Meillä on pitkä ja ehkä hieman monimutkainenkin nimi, mutta se on myös hyvin kuvaava. Toimimme Ruotsin kirkossa ja olemme kaikkia Örebron pastoraatin alueella asuvia ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia varten. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin, jos asut Örebrossa tai sen lähistöllä.

Vietämme messua kerran kuussa Pyhän Mikaelin kirkossa, jossa toimintamme pääasiassa tapahtuu. Tervetuloa mukaan lapsitoimintaan, lähetyspiiriin, kuoroon tai vaikka keskiviikkoiseen miesten saunailtaan!

sverigefinsk verksamhet i Örebro

Svenska kyrkans sverigefinskt verksamhet i Örebro pastorat.  Vi har ett långt och kanske aningen avancerat namn, men den är illustrativ för vårt arbete. Vi verkar i Svenska kyrkan och är till för alla sverigefinländare och finländare som bor i Örebro pastorat. Du är välkommen att ta kontakt med oss om du bor i Örebro eller i anslutning till Örebro.  

Vi firar mässa en gång i månaden i S:t Mikaels kyrka, där vår verksamhet i huvudsakligen är. Du är välkommen till bland annat vår barnverksamhet, missionskrets, kören eller varför inte till bastukväll för män som är varje onsdag.