Foto: U Sövig

Ruotsinsuomalainen toiminta - Sverigefinsk verksamhet

Tervetuloa Ruotsin kirkon kaksikieliseen toimintaan Örebrossa! Välkommen till tvåspråkig verksamhet i Svenska kyrkan i Örebro!

Ruotsinsuomalainen toiminta Örebron pastoraatissa.

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen toiminta Örebron pastoraatissa.
Meillä on pitkä ja ehkä hieman monimutkainenkin nimi, mutta se on myös hyvin kuvaava. Toimimme Ruotsin kirkossa ja olemme kaikkia Örebron pastoraatin alueella asuvia ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia varten. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin, jos asut Örebrossa tai sen lähistöllä.

Vietämme messua kerran kuussa Pyhän Mikaelin kirkossa, jossa toimintamme pääasiassa tapahtuu. Tervetuloa mukaan perhetoimintaan, kuoroon, keskustelupiiriin tai vaikka keskiviikkoiseen saunaan!

Sverigefinsk verksamhet i Örebro pastorat

Svenska kyrkans sverigefinska verksamhet i Örebro pastorat. 
Vi har ett långt och kanske aningen avancerat namn, men den är illustrativ för vårt arbete. Vi verkar i Svenska kyrkan och är till för alla sverigefinländare och finländare som bor i Örebro pastorat. Du är välkommen att ta kontakt med oss om du bor i Örebro eller i anslutning till Örebro.  

Vi firar mässa en gång i månaden i S:t Mikaels kyrka, där vår verksamhet huvudsakligen är. Du är välkommen till bland annat vår familjeverksamhet, kören, samtalsgrupp eller varför inte basta på onsdagar!  

Kansalliset sivut

Ruotsin kirkon kansalliset suomenkieliset sivut. Täältä löydät tietoa mm. Ruotsin kirkosta, kirkollisista toimituksista, jäsenyydestä ja ruotsinsuomalaisesta toiminnasta.
https://www.svenskakyrkan.se/suomeksi

Nationella sidor

Svenska kyrkan på nationell nivå har finskspråkiga sidor. De innehåller information bland annat om Svenska kyrkan, kyrkliga handlingar, medlemskap och sverigefinsk verksamhet.

Informationen finns även på svenska
https://www.svenskakyrkan.se/finska 

 

En begravningsbukett av röda och lila blommor.

Kirkolliset toimitukset - Kyrkliga handlingar

Ruotsin kirkon kirkolliset toimitukset suomen sekä ruotsinkielellä Örebrossa - Svenska kyrkans kyrkliga handlingar på finska och svenska i Örebro

En glasmålning av Jungfru Maria och Jesusbarnet.

Lähiajan tapahtumia - På gång

Ruotsin kirkon suomenkielisen toiminnan lähiajan tapahtumia Örebrossa På gång i Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet i Örebro

En färgglad bok med psalmer och sånger på finska står uppställd på ett bord i en kyrka.

Kuoro Sininen sävel - Kör Blå ton

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen kuoro Sininen sävel Örebrossa Svenska kyrkans sverigefinska kör Blå ton i Örebro

Vapaaehtoiseksi?/Engagerad?

Haluaisitko alkaa vapaaehtoiseksi Ruotsin kirkon suomenkieliseen toimintaan Örebrossa?/Vill du bli engagerad i Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet i Örebro?

Yhteystiedot - Kontakt

Täältä löytyy yhteystiedot meihin jotka työskentelemme Ruotsin kirkossa kaksikielisessä toiminnassa Örebrossa. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med tvåspråkig verksamhet i Svenska kyrkan i Örebro.