Act Svenska kyrkan

Kyrkan är världsvid och närvarande både globalt och lokalt. Genom Act Svenska kyrkan arbete arbetar vi för snabb katastrofhjälp, långsiktig och hållbar utveckling, påverkansarbete och kamp för mänskliga rättigheter.

Som kyrka har vi ett mer än hundraårigt samarbete med kyrkor runt om i världen, och tillsammans har vi stöttat och påverkat varandra i alla tider. Idag arbetar vi bland annat genom det världsomspännande nätverket ACT-Alliance som består av över 140 kyrkor och kyrkliga organisationer för att kunna stötta där stödet behövs som mest, genom lokala aktörer som kan sina sammanhang.

Internationella rådet

Med gemensam kraft för en rättvis värld! Detta är devisen utifrån vilken rådet för internationellt arbete i Strängnäs stift arbetar.

Ung i den världsvida kyrkan

Ung i den världsvida kyrkan är Svenska kyrkans utbytesprogram. Från Strängnäs stift är det Liv Olsson som åker till Tanzania hösten 2019.

Tillsammans blir vi starkare!

I Strängnäs stift tror vi på att alla behövs i arbetet mot en rättvis värld. Här bärs arbetet av ett globalt engagemang på lokal nivå. Arbetet med att stötta, utbilda och inspirera till engagemang för internationella frågor sker bland annat genom det Internationella rådet på stiftnivå och internationella grupper i församlingar och pastorat. Strängnäs stift deltar också i Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan som möjliggöra för unga engagerade medlemmar i vårt stift att lära känna den världsvida kyrkan på nära håll och föra hem inspiration och erfarenheter till oss här hemma.

 

Engagemanget i Strängnäs stift möjliggör det arbete som Act Svenska kyrkan bedriver. Genom att Strängnäs stift valt att avsätta 1% av budget årligen tar vi tydlig ställning för ett aktivt internationellt arbete som varje dag kämpar för en bättre värld!

 Läs mer om Act Svenska kyrkan

Stiftets kontaktperson för de internationella frågorna finns tillgänglig för information, samverkan och kontakter vidare!