Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns på drygt 40 platser i cirka 25 länder runt om i världen. Vårt uppdrag är att finnas till för utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk. Svenska kyrkan har följt svenska sjömän och resenärer ut i världen i över 400 år.

Vare sig man är ute på resa, studerar, arbetar eller bor utomlands behöver man ibland en fast punkt i tillvaron där man känner sig hemma och får tala sitt modersmål. En plats där man kan möta nya vänner och uppleva gemenskap och trygghet men också, inte minst viktigt, dela sorg och få stöd i svåra stunder.

Vi firar gudstjänster och bryr oss om människor

Svenska kyrkan har drygt 40 församlingar utanför Sveriges gränser. På ytterligare 80 platser firar man regelbundet gudstjänst. Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige.

Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. Man har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

I Strängnäs stift

SKUT-rådet i Strängnäs stift arbetar för att göra Utlandskyrkan känd i stiftets församlingar och ordnar fortbildningar för SKUT-ombud – oftast på hemmaplan i någon av stiftets församlingar, ibland i form av studieresa till någon av utlandskyrkorna.

Kontakta SKUT-rådet via

Irma Sandgren, ordförande - vissboda@vissboda.com
Tele: 070 312 64 07

Övriga ledamöter (enl. årsmöte april 2022):
Jan-Olov Andresson (Vice ordförande)
Kerstin Parmskog (Kassör)
Niclas Fourner Winghamre (Sekreterare)
Bengt Johansson (Mötessamordnare)
Stefan Öberg (Teologiska uppdrag)
Liv Giertz (Reseansvarig)
Bernd Primer (Utbildningsärenden)
Helen Ryd (Ledamot)