Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon:+46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lediga tjänster

Strängnäs stift arbetar med att stödja och inspirera anställda och förtroendevalda i stiftets församlingar. Geografiskt omfattar stiftet huvudsakligen Södermanland och Närke. Stiftskansliet ligger intill domkyrkan i Strängnäs. Där arbetar vi i medeltida hus i moderna flexibla arbetsmiljöer.

Strängnäs stift omfattar 39 församlingar och 11 pastorat (vilka i sin tur består av sammanlagt 32 församlingar).

Stiftskansliet har ca 50 medarbetare i Strängnäs men har verksamhet även vid Stiftsgården Stjärnholm utanför Nyköping, samt teckenspråkig verksamhet i Örebro.

 -----------------------------

Lediga tjänster inom Strängnäs stiftskansli:

Stiftsadjunkt och kaplan på Stiftsgården Stjärnholm
Som kaplan på stiftsgården kommer du att ha fokus på Stiftsgården Stjärnholm som mötesplats.
Läs mer och ansök senast 5 december

Handläggare till egendomsförvaltningen
Strängnäs stift förvaltar genom Prästlönetillgångarna (PLT) ca 18 500 ha mark, varav ca 3 100 ha utgör jordbruksmark och ca 15 300 ha skogsmark.  Som handläggare kommer du att jämte egendomsförvaltare och förvaltningsadministratör svara inför egendomsutskottet gällande verksamheten.
Läs mer och ansök senast 23 januari

Stiftsadjunkt för teckenspråkigt arbete
I Strängnäs stift finns ca 25 % av landets döva. Stiftets medarbetare för det teckenspråkiga arbetet har sin arbetsplats i Örebro. Arbetslaget består av en diakon, en pedagog och den prästtjänst som vi utlyser här.
Läs mer och ansöka senast 10 februari

 

Lediga tjänster inom Svenska kyrkan:

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt.

Klicka här (hela landet)