Pågående projekt

Strängnäs stiftshistoriska sällskap stödjer forskning och folkbildning

Riksmarsken Lars Kagg. Hans anor, levnad och död, utgivning av en bok om fältmarskalk Lars Kagg (1596-1661), som stred under hela trettioåriga kriget. Hustrun Agneta Ribbing på Fjällskäfte lät, under ledning av arkitekten Erik Dahlbergh och stuckatören Carlo Carove, uppföra ett gravkor i Floda kyrka (norr om Katrineholm), idag ett av barockens främsta byggnadsminnesmärken i Sverige. Utgivningen är ett samarbetsprojekt med Skara Stiftshistoriska Sällskap (Ansvarig: Marcus Willén Ode. Projektledare och redaktör: teol dr h. c. Johnny Hagberg, utgivningsår 2020)

 

Edsbergs kyrka, utgivning av bok med konstvetenskaplig kyrkobeskrivning av Edsbergs kyrka i Närke, särskilt den historiska relationen till Riseberga kloster. Fotografier: Göran Sundström (Författare: Maria Sundström, utgivningsår 2021)

 

Kyrkligt ungdomsarbete i Strängnäs stift under 1900-talet, utgivning av bok. Under hela 1900-talet bedrevs i hela Svenska kyrkan ett intensivt och mångfacetterat ungdomsarbete, såväl i församlingarnas regi som genom olika nationella och regionala organisationer. Denna bok vill bidra till en djupare förståelse av de teologiska och organisatoriska idéer och praktiker, liksom de tongivande personer som under seklet påverkade utformningen av det kyrkliga ungdomsarbetet i just Strängnäs stift. (Projektledare: teol. dr Fredrik Santell, 2022)

 

Domedagsprästen Sigfrid Forsius – astronom och mystiker under tidig stormaktstid, utgivning av en bok om Sigfridus Aronus Forsius (ca 1550–ca 1624) som levde ett stormigt liv, ständigt granskad av domstolar och domkapitel. Han var hovpredikant och kyrkoherde i bl.a. Ekenäs och Riddarholmsförsamlingen. Som både astronomiprofessor i Uppsala och församlingspräst sökte Forsius efter himmelska järtecken och ägnade sig åt astrologi och apokalyptisk mystik. Sigismunds anhängare anklagade honom för landsförräderi och han kastades i fängelse i Örebro 1606–1607. Idag är Forsius mest ihågkommen som översättare av påskpsalmen ”Upp, min tunga, att lovsjunga” (Ps. 147). (Redaktör: Marcus Willén Ode. Författare: Kjell Lekeby, utgivningsår 2022)

 

Den andliga utbrändheten. Kyrkan och väckelsen i Vintrosa socken 1880–1900, utgivning av småskrift.  (Projektledare: Johan Bremer, 2022)  

 

Missale Strengnense (1487) I. Faksimil, utgivning av en bok som avbildar det femhundrasidiga Strängnäsmissalet. Mässboken är Sveriges fjärde tryckta bok och har endast bevarats i ett exemplar. (Projektledare: fil. dr Marcus Willén Ode, utgivningsår 2023)

 

Missale Strengnense (1487) II. Översättning, utgivning av en översättning från latin och kommentar av docent Erika Kihlman, Stockholms universitet. För transkription av den liturgiska musiken svarar docent Karin Strinnholm Lagergren, Linnéuniversitetet. Bidragsgivare: Segelbergska stiftelsen, Birgittaföreningen, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, Kungl. Patriotiska Sällskapet & Strängnäs stift. (Projektledare: fil. dr Marcus Willén Ode, utgivningsår 2023)

 

Missale Strengnense (1487) III. Artiklar, utgivning av vetenskapliga artiklar om Strängnäsmissalet. Medverkande: Docent Björn Tjällén, Mittuniversitetet (historisk kontext); professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet (senmedeltida liturgi); docent Erika Kihlman, Stockholms universitet (text och transkription); docent Karin Strinnholm Lagergren, Linnéuniversitetet (liturgisk musik); fil. dr Wolfgang Undorf, Kungliga biblioteket (inkunabeltiden); docent Patrik Åström, Kungliga biblioteket (ursprungligt tryck och inbindning); konservator Fanny Stenback (restaureringar); docent Eva Lindqvist Sandgren, Uppsala universitet (illumineringar); fil. dr Elin Andersson, Kungliga biblioteket (kampen om boken under 1800-talet). (Projektledare: fil. dr Marcus Willén Ode, utgivningsår 2023)

 

Svärdet och nyckeln. Strängnäs stift under 900 år, utgivning av bok där varje kapitel går igenom ett århundrade om stiftets kyrko- och kulturhistoria. (Projektledare och redaktör: Pierre Hernvall, utgivningsår 2023)

 

Tala om tro, utgivning av småskrift med intervjuer av kristna i Strängnäs stift. (Författare: Birgitte Thaning & teol. dr Ingegerd Sjölin, 2023)

 

Kyrkoaktivas engagemang i Strängnäs stift 1940–2020, intervjuprojekt med hittills över tvåhundra personer. (Projektledare: docent Björn Svärd & Birgitte Thaning; övriga medarbetare: Simon Johansson & teol. dr Ingegerd Sjölin, löpande projekt). Läs några av intervjuerna.