Pågående projekt

Strängnäs stiftshistoriska sällskap stödjer forskning och folkbildning

Sigfrid Aron Forsius. Religiösa skrifter, utgivning av en bok. Forsius (ca 1550–ca 1624) var astronomiprofessor i Uppsala, hovpredikant och kyrkoherde i Ekenäs och Riddarholmsförsamlingen, ständigt granskad av domstolar och domkapitel. Sigismunds anhängare anklagade honom för landsförräderi och han kastades i fängelse i Örebro 1606–1607. Forsius skrev en naturlära, influerad av astrologi och apokalyptisk mystik, något som även återspeglas i hans religiösa texter. Idag är Forsius mest ihågkommen som översättare av påskpsalmen ”Upp, min tunga, att lovsjunga” (Ps. 147). (Redaktörer: Kjell Lekeby & Marcus Willén Ode, utgivningsår 2024)

 

Weldt. En prästsläkt i Ösmo socken 1692–1731, utgivning av bok om livet i Ösmo socken (södra Södertörn, norr om Nynäshamn). Boken skildrar församlingsliv och människoöden, gods, gårdar och torp under den omvälvande övergången från stormaktstid till frihetstid. Och vilka sanningar ligger egentligen bakom de sägner som har levt kvar in i vår tid, om prästfamiljen som innehade prästbordet i Ösmo i 127 år? (Författare: Helene Skoglund, utgivningsår 2024).

 

Kunskapens katedral. Strängnäs domkyrka som lärdomsmiljö under medeltid och reformationstid, utgivning av småskrift. (Författare: Docent Jakob Evertsson, Uppsala universitet, utgivningsår 2024) 

 

Sorundainkunabeln. 1400-talsboken som blev kvar i kyrkan, utgivning av småskrift. Artikeln handlar om återupptäckten av en trehundrasidig liturgisk handbok, i Sorunda kyrka. Boken är Sermones de tempore et de sanctis, och författaren av de två hundra predikningarna är idag känd som franciskanmunken Servasanto da Faenza (1200-talet), inte helgonet ”Bonaventura” som anges på exemplaret i Sorunda. Boken är tryckt av Johannes de Vollenhoe i staden Zwolle (Nederländerna), år 1479. Den bär på en samtida påskrift: ”Liber Eccl[esi]a[e] Sorundensis” (lat. ’Sorunda kyrkas bok’), vilket gör att den sällar sig till de böcker med längst proviniens, på en och samma plats, i Sverige ­­– snart 550 år! (Författare: Fanny Stenback, utgivningsår 2024) 

 

Stigtomtaskriften. En liturgisk handskrift från 1500-talet, utgivning av bok. I Stigtomta kyrka upptäcktes år 2017 en liturgisk musikhandskrift från 1500-talet. Den tvåhundrasidiga boken ges ut som faksimil med fotografier av bokkonservator Fanny Stenback och med förord av professor Mattias Lundberg. Utgivningen sker i samarbete med SweLiMuS (Swedish Liturgical Music Sources) vid Uppsala universitet (Redaktör: Marcus Willén Ode, utgivningsår 2024)

 

Kyrka och folk i Vintrosa socken, utgivning av småskrift. Utges i samarbete med Tysslinge församling (Författare: Marcus Willén Ode, utgivningsår 2025) 

 

Missale Strengnense (1487) I. Missale, utgivning av en bok som avbildar det femhundrasidiga Strängnäsmissalet. Mässboken är Sveriges fjärde tryckta bok och har endast bevarats i ett exemplar. Bidragsgivare: Samfundet Pro Fide et Christianismo, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, Societas Sanctae Birgittae (SSB) & Strängnäs stift. (Redaktör: Fil. dr Marcus Willén Ode, utgivningsår 2025)

 

Missale Strengnense (1487) II. Översättning & kommenterer, utgivning av en översättning från latin och kommentar av docent Erika Kihlman, Stockholms universitet. För transkription av den liturgiska musiken svarar docent Karin Strinnholm Lagergren, Linnéuniversitetet. Bidragsgivare: Segelbergska stiftelsen, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, Societas Sanctae Birgittae (SSB), Birgittaföreningen, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Kungl. Patriotiska Sällskapet. (Redaktör: Fil. dr Marcus Willén Ode, utgivningsår 2025)

 

Missale Strengnense (1487) III. Artiklar, utgivning av vetenskapliga artiklar om Strängnäsmissalet. Medverkande: Docent Björn Tjällén, Mittuniversitetet (historisk kontext); professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet (senmedeltida liturgi);  docent Erika Kihlman, Stockholms universitet (text och transkription); docent Karin Strinnholm Lagergren, Linnéuniversitetet (liturgisk musik); fil. dr Wolfgang Undorf, Kungliga biblioteket (inkunabeltiden); docent Patrik Åström, Kungliga biblioteket (ursprungligt tryck och inbindning); konservator Fanny Stenback (restaureringar); docent Eva Lindqvist Sandgren, Uppsala universitet (illumineringar); fil. dr Elin Andersson, Kungliga biblioteket (kampen om boken under 1800-talet). Teol dr Carl Sjösvärd Birger (missalet och högkyrkligheten). (Redaktör: Fil. dr Marcus Willén Ode, utgivningsår 2025) 

 

Kyrkligt ungdomsarbete i Strängnäs stift under 1900-talet, utgivning av bok. Under hela 1900-talet bedrevs i hela Svenska kyrkan ett intensivt och mångfacetterat ungdomsarbete, såväl i församlingarnas regi som genom olika nationella och regionala organisationer. Denna bok vill bidra till en djupare förståelse av de teologiska och organisatoriska idéer och praktiker, liksom de tongivande personer som under seklet påverkade utformningen av det kyrkliga ungdomsarbetet i just Strängnäs stift. (Författare: Teol. dr Fredrik Santell, utgivningsår 2025)

 

Örebroboken. S:t Nicolai kyrkas plenarium från 1500-talet, utgivning av bok. Den så kallade ”Örebroboken” är en etthundratjugo sidor lång liturgisk handskrift, som innehåller musik och bibeltexter för kyrkoårets alla söndagar. Utgivningen av en renskrift med kommentarer sker i samarbete med SweLiMuS (Swedish Liturgical Music Sources) vid Uppsala universitet (Författare: Professor Mattias Lundberg, utgivningsår 2025)

 

Till hembygden. Strängnäs stiftsbok 1904–1994. Inledning, innehållsförteckning och index, utgivning av bok. (Författare: Fil. dr Marcus Willén Ode, utgivningsår 2026)

 

Målade minnen. Epitafier och huvudbaner i Närkes kyrkor, utgivning av bok med fotografier och bildbeskrivningar av minnesheraldik och minnestavlor. (Författare: Carl Filip Trolle-Hjälte, utgivningsår 2026)

 

Stadsdelskyrkor, utgivning av bok om 1900-talets kyrkoexpansion i Strängnäs stift. I miljonprogrammets spår byggdes många mindre kyrkor, kallade stadsdelskyrkor eller distriktskyrkor. Idag har många av dem fått en delvis förändrad funktion eller sålts. Vad har styrt utvecklingen och hur kan man tänka vid övertalighet eller vid omvandling av en stadsdelskyrka till en mer permanent gudstjänstlokal. Boken dokumenterar utvecklingen av dessa kyrkorum, deras arkitekter och användningsområden då och nu. I samarbete med Svenska kyrkan Eskilstuna (Författare: Kristin Ekberg Insulander, fotograf: Ulf Tjärnström, utgivningsår 2026)

 

Svärdet och nyckeln, utgivning av bok om Strängnäs stifts historia. (Författare: Pierre Hernvall, utgivningsår 2027)