Meny

Pågående projekt

Strängnäs stiftshistoriska sällskap stödjer forskning och folkbildning

Lars Kagg, utgivning av en bok om fältmarskalk Lars Kagg (1596-1661), som stred under hela trettioåriga kriget. Hustrun Agneta Ribbing på Fjällskäfte lät, under ledning av arkitekten Erik Dahlbergh och stuckatören Carlo Carove, uppföra ett gravkor i Floda kyrka (norr om Katrineholm), idag ett av barockens främsta byggnadsminnesmärken i Sverige. Utgivningen är ett samarbetsprojekt med Skara Stiftshistoriska Sällskap (Ansvarig: Marcus Willén Ode. Projektledare och redaktör: teol dr h. c. Johnny Hagberg, utgivningsår 2020)

 

Edsbergs kyrka, utgivning av bok med konstvetenskaplig kyrkobeskrivning av Edsbergs kyrka i Närke, Strängnäs stift (Författare: Maria Sundström, utgivningsår 2021)

 

Kyrkligt ungdomsarbete i Strängnäs stift under 1900-talet (Projektledare: teol. dr Fredrik Santell, 2021)

 

Missale Strengnense (1487), publicering av Strängnäsmissalet som är Sveriges fjärde tryckta bok. Projektet innebär transkription och översättning från latin och kommentar av docent Erika Kihlman, Stockholms universitet. Bidragsgivare: Segelbergska stiftelsen, Birgittaföreningen m. fl. (Projektledare: fil. dr Marcus Willén Ode, utgivningsår 2023)

 

Kyrkoaktivas engagemang i Strängnäs stift 1940–2020, intervjuprojekt med hittills över hundra personer. (Projektledare: docent Björn Svärd & Birgitte Thaning; övriga medarbetare: Sven-Erik Linderoth & Simon Johansson, löpande projekt) Läs några av intervjuerna här.