Stiftsgårdens historia

Sångröst och läshuvud är orsakerna till att Stjärnholm finns!

År 1604 föds Jöns Månsson i trakten i en utfattig torparfamilj. För att bidra till försörjningen sjunger han tillsammans med kamrater för borgarfamiljerna i Nyköping. En guldsmedshustru hör Jöns fina sång, talar med sin man och familjen tar sig an den unge sångaren, som får studera.
27 år gammal blir han rektor för Nyköpings läroverk. Snart får han tjänst inom kungliga kansliet. Där gör han sin lycka: han blir adlad och förmögen.

År 1638 bildar Jöns Månsson - som samma år blir adlad med namnet Silverstierna - Stjärnholm av flera gårdar som han köper. Hans adelsvapen, fem silverstjärnor på blå botten, kan se på väggen i nedre hallen. I Eskilstunahallen en trappa upp finns Jöns Månsson avporträtterad.
När han dör 1660 äger han tre gods och trehundra hemman.

Jöns dotter Anna Maria ärver Stjärnholm. Under hennes tid byggs Stjärnholms kyrka som ett slottskapell (1671). Den stora stallbyggnaden, som nu inrymmer ridskola, uppförs. Lindarna som kantar vägen planteras. Dessa träd är Stjärnholms äldsta varelser: de har hunnit bli trehundra år gamla.

En herrgård byggs under denna tid. Det är ett tvåvånings trähus. Genom en eldsvåda brinner det ner till grunden. Under tretton år bygger gårdens folk upp en ny herrgårdbyggnad - för säkerhets skull denna gång i sten. 1748 är man klar med det hus, som ännu idag är Stjärnholms huvudbyggnad.
Den slottsherre som betytt mest för Stjärnholm är hovjunkaren Isac Georg de Besche. På 1770 - talet installerar han alla kakelugnar i slottet och renoverar kyrkan invändigt. Kyrkorummet ser likadant ut ännu idag.

År 1822 flyttar familjen de Geer till Stjärnholm från Finspång. Man har tre barn med sig och under tiden på Stjärnholm ökar barnaskaran till tretton! Ett av barnen heter Louis och blir vid representationsformen i mitten på århundradet vår förste statsminister.

År 1870 kommer släkten D´Otrante från Frankrike till Stjärnholm för att bo här fram till 1920. Det är under denna tid som Stjärnholms herrgårdsbyggnad får namnet Slottet.

Fram till 1920 hålls Stjärnholms gods samman. Därefter börjar det delas upp: kyrkan till Nyköpings S:t Nicolai församling och slottet köps av grevinnan Cronhielm, som bor här fram till 1945.
Kyrkans Hem i Strängnäs stift heter en stiftelse, som bildas 1938 med syfte att bereda och inneha ett hem för frivillig kyrklig verksamhet. Man faller för Stjärnholm och köper detta för 93.000 kronor. I kassan har man bara 12.000 kronor, som får bli handpenning.

En insamling börjar och på ett enda år samlar man i stiftet in nära 200.000 kronor. Därmed kan man påbörja den nödvändiga upprustningen och utvecklingen av Stjärnholm som stiftsgård.
Den första gruppen som kommer hit är ett stort ungdomsläger, som börjar 30 juni 1945.

Alltsedan dess har Stiftsgården Stjärnholm fortsatt att ta emot gäster i alla åldrar och med vitt skiftande skäl till att vistas på Stjärnholm.