Foto: Magnus Aronson

Kaste / dop

Monet luulevat, että kaste on nimenantoseremonia. Mutta kaste on paljon enemmän: kastejumalanpalveluksen kautta ihminen toivotetaan tervetulleeksi Ruotsin kirkkoon ja paikallisseurakuntaan.

Kasteen kautta ihminen kuuluu sellaiseen yhteyteen, joka yltää ajassa taaksepäin historian kautta aina Jeesukseen itseensä. Kaste yltää ajassa eteenpäin kaikkiin muihin ihmisiin, jotka jollakin tavalla haluavat kuulua Jeesukselle. Kasteessa ihminen toivotetaan tervetulleeksi Ruotsin kirkkoon ja sen paikalliseen seurakuntaan. 

Tee näin, jos haluat lapsesi kastettavan

Sinä, joka haluat lapsesi kastettavan, ota yhteyttä kotiseurakuntaasi ja varaa kasteaika ja kastekeskusteluaika papin kanssa. Kaste voi tapahtua myös toisessa seurakunnassa kuin kotiseurakunnassa. Ota silloin yhteyttä siihen seurakuntaan, jossa kaste aiotaan toimittaa.
Tästä voit etsiä kaikkia Ruotsin kirkon seurakuntia.

Ruotsin kirkon jäsen

Kastettava tulee osaksi Jumalan perhettä ja kirkkoa maailmassa. Ja samalla hänestä tulee Ruotsin kirkon jäsen. Vanhemmat, jotka haluavat toistaiseksi odottaa kasteen kanssa, voivat kuitenkin ilmoittaa lapsensa kuuluvaksi Ruotsin kirkkoon. 18 vuoden iässä lapsi saa itse aikuisena ottaa kantaa kasteeseen ja jäsenyyteen.

Kaste ei maksa mitään

Itse kaste ei maksa mitään. Tämä koskee niin kastetta omassa seurakunnassa kuin jossakin muussa seurakunnassa. Usein seurakunnasta voi lainata kastemekon. Seurakunnasta voi myös saada tiloja käytettäväksi kastekahveihin, tilaisuuteen, kun suku ja ystävät kokoontuvat yhteen kasteen jälkeen. Kysy tästä samalla, kun varaat seurakunnasta kasteen. 

Ihminen voidaan kastaa iästä riippumatta

Maassamme lapsikaste on tavallisin muoto, mutta monet kastetaan myös nuorina tai aikuisina. Kasteessa ei ole mitään ikärajaa. Ota yhteyttä kotiseurakuntaasi tai lue www.svenskakyrkan.se, niin saat tietää enemmän.