Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Domkapitlet

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.


Domkapitlet ska utöva tillsyn

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.

I domkapitlets tillsyn ingår:

  • råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.
  • utfärdande av församlingsinstruktion
  • biskopens visitationer
  • granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften
    prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
  • vissa befogenhetsprövningar
  • beslutsprövning

De som är vigda till uppdrag inom Svenska kyrkan (präster och diakoner) har ett särskilt ansvar inför domkapitlet. De är genom sina avgivna vigningslöften förpliktade till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Ledamöter i domkapitlet 2014-2017

Ordinarie

Johan Dalman
Agneta Gustavsson
Inger Fredriksson
Katrin Palmer
Erik Ternert (domarledamot)
Marianne Thor
Domprost Christofer Lundgren

Ersättare

Ulf Bergner
Magdalena Jerlström
Sven Kerst
Helena Sohl (domarledamot)
Ove Nyman
Anna Kristina Jönsson

Sammanträden 2016

18 augusti
8 september
6 oktober
10 november
8 december

Intervjuer 2016

22 augusti
19 september
24 oktober
21 november

2017

Sammanträden 2017

19 januari (examen)
15-16 februari (med Stiftstyrelsen)
16 mars
 6 april
11 maj
8 juni (examen)

17 augusti
14 september
12 oktober
16 november
14 december

 

Intervjuer 2017

9 januari
30 januari
27 februari
20 mars
24 april
22 maj
26 juni

28 augusti
25 september
30 oktober
27 november

2018

Sammanträde

Torsdal! 18 januari -examen
Torsdag-fredag 15-16 februari
Torsdag 15 mars
Torsdag 12 april
Onsdag 9 maj
Torsdag 7 iuni -examen


Torsdag 16 augusti
Torsdag 13 september
Torsdag 18 oktober
Torsdag 15 november
Torsdag 13 december

 

Intervjuer

Måndag 8 januari
Måndag 29 januari
Måndag 26 februari
Måndag 26 mars
Måndag 23 april
Måndag 21 maj
Måndag 25 juni


Måndag 27 augusti
Måndag 1 oktober
Måndag 29 oktober
Måndag 26 november