Domkapitlet

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.

Domkapitlet ska utöva tillsyn

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.

I domkapitlets tillsyn ingår:

  • råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.
  • utfärdande av församlingsinstruktion
  • biskopens visitationer
  • granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften
    prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
  • vissa befogenhetsprövningar
  • beslutsprövning

De som är vigda till uppdrag inom Svenska kyrkan (präster och diakoner) har ett särskilt ansvar inför domkapitlet. De är genom sina avgivna vigningslöften förpliktade till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Ledamöter i domkapitlet 2018-2021

Ordinarie

Johan Dalman, ordf
Åsa Gruffman (2020)
Inger Fredriksson
Agneta Gustavsson
Domprost Christofer Lundgren
Erik Ternert (domarledamot)
Marianne Thor

Ersättare

Birgitta Ehrenström
Magdalena Jerlström
Anna Kristina Jönsson
Lars G Linder
Ove Nyman
Helena Sohl (domarledamot)

 

2020

 

 

Sammanträde

Lördag 18 januari - examen
Onsdag-torsdag 12-13 februari
Torsdag 12 mars
Tisdag 7 april
Torsdag 7 maj
Lördag 13 juni - examen

Torsdag 20 augusti
Torsdag 17 september
Torsdag 15 oktober
Torsdag 12 november
Tisdag 8 december

 

Intervjuer

Tisdag 7 januari
Måndag 27 januari
Måndag 24 februari
Måndag 23 mars
Måndag 20 april
Måndag 25 maj
Måndag 22 juni

Måndag 31 augusti
Måndag 28 september
Måndag 26 oktober
Måndag 23 november

 

Med reservation för ändringar