Domkapitlet

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.

Domkapitlet ska utöva tillsyn

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.

I domkapitlets tillsyn ingår:

  • råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.
  • utfärdande av församlingsinstruktion
  • biskopens visitationer
  • granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften
    prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
  • vissa befogenhetsprövningar
  • beslutsprövning

De som är vigda till uppdrag inom Svenska kyrkan (präster och diakoner) har ett särskilt ansvar inför domkapitlet. De är genom sina avgivna vigningslöften förpliktade till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Ledamöter i domkapitlet 2018-2021

Ordinarie

Johan Dalman, ordf
Åsa Gruffman (2020)
Inger Fredriksson
Agneta Gustavsson
Domprost Christofer Lundgren
Erik Ternert (domarledamot)
Marianne Thor

Ersättare

Birgitta Ehrenström
Magdalena Jerlström
Anna Kristina Jönsson
Lars G Linder
Ove Nyman
Helena Sohl (domarledamot)

 

2020 och 2021

Sammanträde

Torsdag 12 november
Tisdag 8 december

 

Intervjuer
Måndag 26 oktober
Måndag 23 november

 

2021

Sammanträde

Lördag 23 januari - examen
Måndag-tisdag 15-16 februari  (samlade stiftsledningen) 
Torsdag 18 mars
Torsdag 22 april
Tisdag 11 maj
Lördag 12 juni - präst och diakonexamen
 

Torsdag 19 augusti
Torsdag16 september
Torsdag 14 oktober
Torsdag 11 november
Tisdag 16 december

 

Intervjuer

Måndag 11 januari
Måndag 1 februari
Måndag 1 mars
Tisdag 6 april
Måndag 31 maj
Måndag 21 juni
 

Måndag 30 augusti
Måndag 27 september
Måndag 25 oktober
Måndag 29 november

 

Med reservation för ändringar