Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkapitlet

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.

Domkapitlet ska utöva tillsyn

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.

I domkapitlets tillsyn ingår:

  • råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.
  • utfärdande av församlingsinstruktion
  • biskopens visitationer
  • granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften
    prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
  • vissa befogenhetsprövningar
  • beslutsprövning

De som är vigda till uppdrag inom Svenska kyrkan (präster och diakoner) har ett särskilt ansvar inför domkapitlet. De är genom sina avgivna vigningslöften förpliktade till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Ledamöter i domkapitlet 2018-2021

Ordinarie

Johan Dalman, ordf
Maria Andrén
Inger Fredriksson
Agneta Gustavsson
Domprost Christofer Lundgren
Erik Ternert (domarledamot)
Marianne Thor

Ersättare

Birgitta Ehrenström
Magdalena Jerlström
Anna Kristina Jönsson
Lars G Linder
Ove Nyman
Helena Sohl (domarledamot)

 

2018

Sammanträde

Torsdal! 18 januari -examen
Torsdag-fredag 15-16 februari
Torsdag 15 mars
Torsdag 12 april
Onsdag 9 maj
Torsdag 7 iuni -examen


Torsdag 16 augusti
Torsdag 13 september
Torsdag 18 oktober
Torsdag 15 november
Torsdag 13 december

 

Intervjuer

Måndag 8 januari
Måndag 29 januari
Måndag 26 februari
Måndag 26 mars
Måndag 23 april
Måndag 21 maj
Måndag 25 juni


Måndag 27 augusti
Måndag 1 oktober
Måndag 29 oktober
Måndag 26 november

 

2019

Sammanträde

Torsdag 17 januari -examen
Onsdag- Torsdag13-14 februari
Torsdag 14 mars
Torsdag 11 april
Torsdag 16  maj
Torsdag 13 juni -examen


Torsdag 15 augusti
Torsdag 12 september
Torsdag 17 oktober
Torsdag 14 november
Torsdag 12 december

Intervjuer

Måndag 7 januari
Måndag 28 januari
Måndag 25 februari
Måndag 25 mars
Måndag 29 april
Måndag 27 maj
Måndag 24 juni


Måndag 26 augusti
Måndag 30 september
Måndag 28 oktober
Måndag 25 november

 

Med reservation för ändringar