Ung i den världsvida kyrkan

Ung i den världsvida kyrkan är Svenska kyrkans utbytesprogram. Länder som deltar är Filippinerna, Tanzania, Costa Rica, Brasilien och Sverige.

Ung i den världsvida kyrkan är Svenska kyrkans utbytesprogram som gör det möjligt för unga människor att komma ut i världen för att dela vardag, liv och tro i en ny kontext.

Just nu är programmet vilande men kan förhoppningsvis startas upp igen 2024.

Det går bra att kontakta anne.falk@svenskakyrkan.se på Strängnäs stiftskansli.

Kristna kontakter världen över

Krönika nr 2 av Samuel Gabrielsäther

Ansök om att bli "Ung i den världsvida kyrkan" du också!

Unga vuxna mellan 18 och 30 år är välkomna att söka. Mer information om utbytesprogrammet samt ansökningsblanketter finns att ta del av här.

Kontaktperson i Strängnäs stift är anne.falk@svenskakyrkan.se,utredningssekreterare, tel 0152-23412.