Prostar i Strängnäs stift

Att vara kontraktsprost är ett förtroendeuppdrag givet av både biskop och kontraktets präster och diakoner. Prosten fungerar ofta som en länk mellan biskop och kontraktets församlingar. Samtalet är det främsta redskapet i prostens arbete att ge stöd och skapa enhet.

I Strängnäs stift finns det åtta kontrakt och åtta prostar, detta gäller för 2018 och framåt.

Domprosteriet
Markus von Martens, Åker-Länna församling, 0159-348 51,
markus.vonmartens@svenskakyrkan.se

Oppunda och Villåttinge kontrakt
Thore Rosenberg, Västra Vingåkers och Österåkers pastorat
thore.rosenberg@svenskakyrkan.se

Nyköpings kontrakt
Ylva Evensen, Nyköpings församling, 0155-75120
ylva.evensen@svenskakyrkan.se

Södertälje kontrakt
Åsa Lindgren,  Hölö-Mörkö församling
asa.s.lindgren@svenskakyrkan.se

Nynäs kontrakt
Peter Mourath, Ösmo-Torö församling, 08-520 389 24,
peter.mourath@svenskakyrkan.se

Rekarne kontrakt
Pernilla Parenmalm, Torshälla församling, 016-35 85 06
pernilla.parenmalm@svenskakyrkan.se

Norra Närkes kontrakt
Tomas Rådehed, Hovsta pastorat, 019-30 80 41,
tomas.radehed@svenskakyrkan.se

Södra Närkes kontrakt
Jimmy Åkerfeldt, Lerbäck-Snavlunda pastorat, 0583-400 57,
jimmy.x.akerfeldt@svenskakyrkan.se