Prostar i Strängnäs stift

Att vara kontraktsprost är ett förtroendeuppdrag givet av både biskop och kontraktets präster och diakoner. Prosten fungerar ofta som en länk mellan biskop och kontraktets församlingar. Samtalet är det främsta redskapet i prostens arbete att ge stöd och skapa enhet.

I Strängnäs stift finns det åtta kontrakt och åtta prostar.

Domprosteriet
Christofer Lundgren, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
christofer.lundgren@svenskakyrkan.se 

Oppunda och Villåttinge kontrakt
Thore Rosenberg, Västra Vingåkers och Österåkers pastorat
thore.rosenberg@svenskakyrkan.se

Nyköpings kontrakt
Ylva Evensen, Nyköpings församling
ylva.evensen@svenskakyrkan.se

Södertälje kontrakt
Åsa Lindgren,  Hölö-Mörkö församling
asa.s.lindgren@svenskakyrkan.se

Nynäs kontrakt
Peter Mourath, Ösmo-Torö församling
peter.mourath@svenskakyrkan.se

Rekarne kontrakt
Pernilla Parenmalm, Torshälla församling
pernilla.parenmalm@svenskakyrkan.se

Norra Närkes kontrakt
Caroline Edlund, Edsbergs och Mosjo-Täby församlingar.
caroline.edlund@svenskakyrkan.se

Södra Närkes kontrakt
Gunlög Axelsson Öhlund, Kvismare församling
gunlog.axelsson.ohlund@svenskakyrkan.se