Foto: Magnus Aronson

Tro och kyrkliga handlingar

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Guds kärlek
Kärlek är grund och mål för kristen tro. All äkta kärlek kommer från Gud. Det är kärleken som ger liv.
Vi kan uppleva kärlek i relationer med andra människor och med Gud som vill upprätta en relation till varje människa. Genom Jesus får vi veta mer om vad Gud vill och vem Gud är. 

Gud som människa
Jesus har en särskilt nära relation till Gud, han är Gud själv som människa. Berättelserna om Jesus finns i de fyra evangelierna i Bibeln. Bibeln är en bok med många delar som berättar om människors erfarenheter av möten med Gud.  Jesus kom till oss därför att Gud älskar oss och vill öppna evigheten för oss, både före och efter döden.

Kyrkans centrum och livskälla
Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus. Evangeliet om Jesus Kristus leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål.

Gud möter oss på ett särskilt sätt i dopet och nattvarden. Dopet ger tillhörighet. Vi döps in i kyrkans gemenskap och liv. I nattvardens bröd och vin inbjuds vi att dela Jesu liv. Vi kallar dopet och nattvarden för sakrament, helig handling, därför att det är Gud som handlar.

Bönen
Att tro är att hoppas och kämpa. Bönen är den vanligaste vägen till tro. Man behöver inte tro för att be. Hjärtats uppriktighet och längtan är tillräckligt. Att avsätta tid för bön och att tillbringa den tiden med sig själv och sin bön är en förutsättning för relationen med Gud. Det spelar mindre roll hur väl vår bön är formulerad. Det är hjärtats samtal med Gud som är det viktiga.
 
Den kristna bekännelsen
Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud – Fader, Son och helig Ande - som skapar, räddar och ger liv. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till den treenige Guden.

Evangelisk-luthersk kyrka
Svenska kyrkan tillhör den evangelisk-lutherska traditionen med den augsburgska bekännelsen från 1530 som förenande bekännelsedokument. Bekännelseskrifterna från reformationstiden är vägledande vittnesbörd om hur tron utlades som svar på tidens frågeställningar.

Kyrkans liv, tro och lära formuleras genom teologisk reflektion över vad tron och bekännelsen innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra dess innebörd.

Dop

Många tror att dopet är en namngivningsceremoni. Men dopet är så mycket mer där personen genom dopgudstjänsten välkomnas in i Svenska kyrkan och den lokala församlingen.

Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig. Alla är välkomna att vara med i konfirmandundervisningen i Svenska kyrkan.

Vigsel – bröllop

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Begravning

Som anhörig är man ofta i chocktillstånd när ett dödsfall inträffat. Ett genomgående råd är att vänta med att planera. Det finns tid att landa i det som hänt.

En flerspråkig kyrka

Suomeksi (på finska)
In English (på engelska)
Teckenspråk
في لغات أخرى (På andra språk )

Way of life - Vägen  
"Vägen" vill vara en hjälp att ta vår tro och kallelse på allvar oavsett var vi befinner oss på trons väg. Skriften kan användas både individuellt och i grupp.  Ladda ned som pdf